Wel en wee van weleer: Het drama Roelens-Maes: 28 mei 1966

De vijf kistjes vooraan in de kerk. Foto: Martin Vanhastel (’t Valkennest)

Dentergem - Vandaag haalt Eric Bekaert een verhaal aan uit de redelijk recente geschiedenis van Dentergem, een catastrofe, gegrift in het geheugen van elkeen die er toen bij was.

Het drama Roelens-Maes: 28 mei 1966

Overmorgen is het exact 45 jaar geleden dat Dentergem getroffen werd door het allicht grootste familiale drama uit haar geschiedenis. Rond 10.15u ’s avonds trokken André Roelens en Monique Maes te voet naar de vlakbij gelegen woning van Moniques ouders in de Markegemsesteenweg. Het was de pinksterzaterdag 28 mei en ’s anderendaags zou haar broer Geert zijn plechtige communie vieren. De 5 kinderen van het echtpaar lagen te slapen op de zolderkamers: Marianne (°21.11.1959), Steven (°01.02.1961), Ruth (°26.02.1962), Peter (°28.05.1963) en Joke (°03.11.1964).

Rond 10.30 u trok Paul Dekeyzer huiswaarts na een partijtje biljart in “De Poney”. Vanonder de neergelaten rolluiken van het huis van André Roelens aan de overkant van de straat, zag hij rook opwalmen. Hij klopte tevergeefs op het raam van de benedenverdieping en toen daar geen reactie op kwam, liep hij naar zijn eigen woonst om de dienst 900 te alarmeren. Inmiddels was door enkele buren alarm geslagen en kwamen ook de ontredderde ouders toegesneld. Onmiddellijk werden reddingspogingen uitgevoerd, o.a. door Georges en zoon Roger Vercaemer uit Markegem, die via de ernaast gelegen carrosserie het huis binnendrongen en tevergeefs poogden de slaapkamers van de kinderen te bereiken. Men poogde ook met brandblusapparaten en waterslangen een gang vrij te maken om tot de zolder door te dringen, maar ook deze pogingen mislukten door de rookwalmen en de immense hitte.

De brandweer van Tielt was 7 minuten na het alarm van Dekeyzer reeds ter plekke. De pompiers bereikten, samen met de vader, de slaapkamers van de kinderen en brachten hen naar beneden. Marianne, Steven en Peter waren gestikt. Joke gaf nog enig teken van leven, zodat dr. Vancoillie door mond-op-mondbeademing het kind nog probeerde te redden. Tevergeefs. Ruth werd met zware brandwonden naar het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt gevoerd, waar ze 4 uur later overleed…

Tijdens de bluswerken werd de Tieltse brandweerman Roger De Witte gewond aan ribben en bekken, toen hij door de plafondbekleding schoot. Aloïs Verhaeghe (Dentergem) liep een sleutelbeenbreuk op en Eric Verbrugge (Moeskroen), die toevallig passeerde en meehielp, werd ernstig verbrand aan hoofd en armen.

Volgens toenmalige krantenberichten (“De Zondag”) zou de brand ontstaan zijn in de keuken, vermoedelijk door een slecht functionerende boiler op butaangas. Enkele chemische producten, die André uit hoofde van zijn beroep gebruikte, en het feit dat de wanden van de keuken volledig uit hout waren, zouden de brand versneld hebben.

Op woensdag 1 juni werden de 5 kinderen begraven. De rouwstoet, waarbij de kistjes gedragen werden door klaskameraadjes en chiromeisjes, vertrok vanuit de meisjesschool in de Statiestraat richting kerk. Honderden parochianen keken vanop het voetpad diep ontroerd en in complete stilte toe. De engelenmis, voor een bomvolle kerk, werd geleid door pastoor Van Houtte, geassisteerd door zijn collega De Candeleire uit Oeselgem en medepastoor Vander Haeghen.

ERIC BEKAERT

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio