Vlaams minister Geert Bourgeois ondertekende vandaag het voorlopige beschermingsbesluit in het bijzijn van burgemeester Patrick Lansens

Oude vleugel Gemeentehuis Koekelare is voorlopig beschermd!

Oude vleugel Gemeentehuis Koekelare is voorlopig beschermd!

Vlaams minister Geert Bourgeois (derde van links) omringd door burgemeester Patrick Lansens, de schepenen Tom Pollentier, Dirk Ampoorter, Eric Huyghe en gemeentesecretaris Lode Claeys, voor de oude vleugel van het gemeentehuis die nu voorlopig beschermd is Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, ondertekende vandaag, tijdens een werkbezoek aan het gemeentebestuur van Koekelare, het voorlopige beschermingsbesluit van de ‘nieuwe brouwerswoning’, gelegen op het Sint-Maartensplein 19 in Koekelare. In principe volgt, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek, binnen het jaar de definitieve bescherming.

De ‘nieuwe brouwerswoning’ is gebouwd naar een ontwerp van architect Charles Dewulf omstreeks 1900 en is sinds 1974 in gebruik als gemeentehuis. In 2009 is gestart met de bouw van een nieuwe vleugel van het gemeentehuis en die werd vorige maand officieel in gebruik genomen.

“De nieuwe brouwerswoning vormt een belangrijk gegeven voor de dorpsgeschiedenis,” aldus minister Bourgeois. “Het ruime herenhuis is getuige van het economisch succes van de brouwerij en vormt een visueel en historisch geheel met de reeds beschermde ‘oude brouwerswoning’ en de brouwerij Christiaen even verderop (Sint-Maartensplein 17). De herbestemming als gemeentehuis zorgt ervoor dat dit waardevolle gebouw gaaf bewaard bleef.”

Bel-etagewoning

De woning is opgevat als een eclectische bel-etagewoning met cottage-elementen. Ze is dan ook een interessant en eerder uitzonderlijk voorbeeld van de toepassing van de cottagestijl buiten de kustzone. Kenmerkend zijn onder meer de dakstructuur met imitatievakwerk. De zij – en achtergevels zijn verzorgd en rijkelijk uitgewerkt: tegen de zijgevel leunt een ‘wintertuin’ aan, vanuit de traptoren en de houten loggia aan de achterzijde kijk je op de parktuin.

Intergemeentelijke raden betrekken bij gemeenteraad

Tijdens het werkbezoek van minister Geert Bourgeois, kaartte burgemeester Patrick Lansens (SP.A) ook nog andere netelige dossiers aan zoals o.a. het door de gemeenten verplicht houden van tien gemeenteraadszittingen per jaar.

‘Steeds minder punten komen op de agenda van de gemeenteraad waardoor ze steeds minder aan belang winnen. Maar een wet van 1994 verplicht ons om jaarlijks tien gemeenteraadszittingen te houden. Er zijn ook meer intergemeentelijke raden en autonome gemeentebedrijven in het leven geroepen, zodat de inbreng van de gemeenteraad tot een minimum wordt herleid’, stelt SP.A burgemeester Lansens.’

‘Dat is eigenlijk overbodig nu het schepencollege steeds meer en meer bevoegdheden krijgt toegewezen. Vlaams Minister Bourgeois ook bevoegd voor binnenlands bestuur en bestuurszaken, stelde dat de overheid inderdaad meer en meer vertrouwen stelt in de gemeentebesturen, de autonome gemeentelijke bedrijven en de intergemeentelijke raden en hen dan ook meer taken toevertrouwd.

‘Wil men de gemeenteraad meer inhoud geven, dan moeten de gemeenten de intergemeentelijke raden en de autonome gemeentebedrijven meer betrekken bij de gemeenteraad’, zegt Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA). ‘De verplichting om tien gemeenteraden per jaar te houden dienen we misschien te herbekijken naar de toekomst toe maar dat is nu nog niet aan de orde’, stelde Vlaams minister Geert Bourgeois tot slot.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio