Straten maken naam (17)

Wontergemstraat, Dentergem Foto: Edith Van Wuytswinkel

Dentergem - Vier nieuwe straatnamen geven hun geheimen prijs op zaterdag.

Wontergemstraat te Dentergem
De eerste vermelding van de Wontergemstraat vinden we terug in 1820 als de Wonterghem straete ofte Gendschenweg. Dit synoniem sluit nauw aan met de Heerwegh van Rousselaere naar Ghent zoals deze weg in de 17de en 18de eeuw werd genoemd (zie Markegemsesteenweg). In januari 1863 werd voor het eerst beslist dat de Wontergemstraat gekasseid zou worden. Toch zou het nog duren tot 1867 vooraleer het deel tussen het dorpscentrum en de Puymoortelstraat effectief werd aangepakt: Dentergem heeft vier jaren gewacht, de werkingen te beginnen, steeds in de hoop dat de gemeente Wontergem, terzelfder tijd, op haar grondgebied zou kunnen werken. Doch alsdan nog niets stelligs van Wontergem voorziende, nam de Gemeenteraad van Dentergem, den 27 Maart 1867, het besluit de werkingen op Dentergem aan te vangen, bij gedeelten. De Raad zegde: ‘Het deel in Dentergem-dorp tot aan de Eedegemstraat, makende omtrent twee derden van den weg op Dentergem, is zeer slechte aardeweg, en vraagt alle jaren veel herstelling. Dit deel zou dienen, zoohaast mogelijk, gekalsijd te worden, en zou moeten uitmaken de eerste sectie van geheel het werk. Het tweede deel, van de Puymoortelstraat tot aan de grensscheiding met Wontergem, werd in 1874 aangelegd. Het geheel kostte de gemeente 39 985,37fr. Lente: 987m. ERIC BEKAERT

Vijvestraat te Oeselgem
Aanwezig op de Popp-kaart. Atlas der Buurtwegen: chemin n°3. Op de kaart Van Huffel staat ‘dorpwegh van Ousselghem naer Wacken’. Westelijk deel van de heirweg Kortrijk-Gent, passeert langs St.-Baafs-Vijve, wat de naam verklaart. Lengte: 700m. LUC TAELMAN

Burgemeester Verstaenlaan te Wakken
Weg door één van de eerste sociale woonwijken (1949-1950) ingeplant langsheen de Hekkenstraat en genoemd naar de toenmalige burgemeester Jules Verstaen (1947-1954). De woonwijk werd opgericht op een perceel (sectie B 818a) dat door Mathilde Vanschoebeke aan de godshuizen geschonken werd in het jaar 1900. In de periode 1949-1950 werd het verkaveld voor de bouw van 25 sociale woningen door de bouwmaatschappij ‘CV Mijn Huis’ uit Harelbeke. Op te merken valt dat volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1997 de naam ‘Burgemeester Verstaenlaan’ niet meer zou mogen toegekend worden. Volgens de nieuwe richtlijn mag geen titel meer vermeld worden (uitzondering voor Koning, Prins, …) en mag laan enkel gebruikt worden voor een rechte weg met zekere breedte en lengte en aan beide zijden met bomen beplant. Hedendaags zou Jules Verstaenstraat een correcte benaming zijn, in analogie met Camiel Cluysestraat. Lengte: 337m. JUUL DESMET

Oostdreef te Wakken
Zoals in vroegere tijden alle wegen naar Rome leidden, zo voeren in Wakken alle dreven naar het grafelijk slot. Ze werden logischerwijze aangeduid als dreef van de graaf naar …, en prijken op de prachtige gravure die Sanderus opnam in zijn Flandria Illustrata. Hij vermeldde zelfs heel nauwkeurig de lengte van die dreven: H dreve lang 4152 voeten, keerende rondom tot aen t’gildhuijs. En hiermede tekende hij de huidige Oostdreef en de huidige Kraaistraat. De Oostdreef en de Kasteeldreef zijn twee namen die ons nog herinneren aan het Graafschap Wakken. In het bevolkingsboek van 1816 komt de naam ‘Rue de champ’ voor. Het is een andere naam voor de Oostdreef. Op de hoek (gewezen huis Dequinnemaere) was er ‘Den Bourgoinschen schilt’, herberg en schepenhuis. Op de andere hoek kwam later de herberg ‘Duc de Brabant’. In de Altas der Buurtwegen (1846) spreekt men van ‘Drievuldigheidsommegang’ met de omschrijving: Chemin du cabaret ‘De hoop van vrede’ par celui de ‘de Kraey’. Als lengte geeft men aan 1270m. Het stukjes Molenstraat vanaf ‘Het Gildehuis’ is hier niet meer inbegrepen. JUUL DESMET

Bron: ‘Als straten gaan … praten’ van heemkundige kring ‘De Roede van Tielt’.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio