Invullen belastingsaangifte 2012

Lichtervelde - Wie moeilijkheden ondervindt bij het invullen van zijn belastingaangifte voor het aanslagjaar 2012, kan iedere werkdag van 9 tot 11u45 in Torhout terecht, op het gelijkvloers van het kantoor der belastingen, Burg 28 of komt naar een van zitdagen in het gemeentehuis, gelegen Marktplein 2.

Wie zich echter niet of moeilijk kan verplaatsen, kan zich op donderdag 14, vrijdag 15, maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 juni eerstkomende, aanmelden op het gemeentehuis van Lichtervelde, Marktplein 2, met zijn belastingsaangifte en zijn of haar documenten nodig om de aangifte te kunnen invullen.

Er zullen telkens twee ambtenaren van de FOD Financiën aanwezig zijn van 9u tot 12u en van 14u tot 16u, om je aangifte in te vullen. Gelieve volgende gegevens mee te brengen naar hun zitdag: Aanslagbiljet vorig jaar, attest handicap, persoon ten laste, ontvangen huurgelden, loonfiches (ook: vakantiegeld, werkloosheid,…) en pensioenfiches (Belgische en buitenlandse, gemotiveerd verzoek tot vrijstelling is bij te voegen), betalingsbewijzen hypothecaire lening, éénmalige attesten, bewijzen en attesten energiebesparende uitgaven,
betaalde onderhoudsgelden, dienstencheques, detail beroepskosten en bij nieuw rekeningnummer: IBAN en BIC- code (zie uittreksels).

Meer informatie en met al je algemene vragen wat betreft de personenbelasting kun je terecht op de infolijn 0257/257.57.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio