Kinderen van zes tot 13 jaar kunnen voortaan “snoezelen” in De Regenboog

School voor bijzonder onderwijs pakt uit met snoezelkamer

Burgemeester Patrick Lansens (SP.A) knipt het lint door zodat de snoezelkamer officieel in gebruik mag genomen worden. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - In de school voor buitengewoon onderwijs De Regenboog in Koekelare is gisteren zondag 17 juni 2012, officieel een snoezelkamer ingehuldigd en in gebruik genomen. Burgemeester Patrick Lansens (SPA) mocht onder de goedkeurende blikken van schepen Eric Huyghe, Mevrouw Nicole Vergote, voorzitter regionale adviesraad Cerafonds, directeur Erik Dewilde en Dirk Hinderyckx, voorzitter van het schoolbestuur, het lint doorknippen en de snoezelkamer als geopend verklaren.

Het woord 'snoezelen' is afkomstig van twee Nederlandse woorden, enerzijds “snuffelen” dat staat voor ontdekken, verkennen en experimenteren; en anderzijds “doezelen” wat betekent wegdromen, dutten, hazenslaapje, een uiltje knappen, rustig genieten en/of ontspannen. ‘Snoezelen zou je dus kunnen definiëren als “het in een ontspannen sfeer en op een rustige manier (her)ontdekken van en experimenteren met allerlei zintuiglijke waarnemingen en hierdoor komen tot innerlijke rust’, opent Martine Crois een van de ontwerpsters en bezielers van de snoezelkamer.

Waarom snoezelen?

Het is echter zeer moeilijk om snoezelen in één definitie samen te vatten omdat het tal van mogelijkheden biedt naargelang de doelen die de leerkrachten voor ogen hebben en/of de invulling die ze eraan geven.

‘Kinderen worden dagelijks overstelpt door lawaai en drukte. De huidige maatschappij is gericht op tempo en presteren. Vaak worden kinderen en jongeren overvraagd op allerlei gebieden. Ze moeten goeie punten halen, ze moeten vele vrienden hebben, ze moeten goed kunnen sporten en ze moeten “hip en cool” zijn. Helaas blijft er voor hen weinig tijd over om zichzelf te kunnen zijn, om stil te staan bij hun eigen gevoelens en hun eigen ik-zijn’, benadrukt Martine Crois.

‘In onze lessen socio-emotionele vorming, proberen we hieraan reeds tegemoet te komen en proberen we even stil te staan bij gevoelens van zichzelf en van anderen, anders-zijn, oplossen van conflicten en omgaan met elkaar.’

‘Met onze snoezelruimte willen we daar nog een stapje verder in gaan. We willen een plaats creëren waar onze leerlingen (6 tot 13 jaar) de kans krijgen om tot rust te komen, om even stil te worden, om via allerlei zintuiglijke prikkels zichzelf te (her)ontdekken. De snoezelkamer kan een plek zijn om tot dieper inzicht in de eigen gevoelswereld en dat van anderen te komen’, aldus Martine.

‘Via de zintuiglijke prikkels kan het gericht waarnemen bevorderd worden. Het kan een oase van rust en geborgenheid zijn in het midden van een (te) drukke wereld. Zeker onze leerlingen met ADHD en/of ASS zal dit ten goede komen, ook al hebben alle kinderen hier af en toe wel nood aan. Wanneer leerlingen regelmatig momenten van rust- en bezinning mogen beleven, kan dit zeker bijdragen tot een betere concentratie tijdens de lessen en bijgevolg ook betere vorderingen en resultaten. Bovendien kan het bijdragen tot een gemoedelijke omgang met elkaar en met de leerkrachten’, verduidelijkt Martine Crois die samen met Koen en Jens Rabaut en Koen Denduyver, de ontwerpers en realisators zijn van de snoezelkamer.

Muzische opvoeding stimuleren

Naast het snoezelen willen de leerkrachten de snoezelruimte ook gebruiken om enkele facetten van de muzische opvoeding te stimuleren. ‘Er kunnen o.a. muzieklesjes gegeven worden of er kan poppenkast en schimmenspel in gespeeld worden. De snoezelkamer kan tevens gebruikt worden om in een stemmige omgeving verhalen te vertellen of om een bezinnings- of godsdienstmomentje te geven.’

Vandaar dat de snoezelkamer een ruimte is met gedempt licht en waar een ballenbad, een zitzak en/of lighoek, een kalmerende invloed uitoefent op de leerlingen.

‘Ook onderdelen van de lessen socio - emotionele vorming kunnen erin doorgaan. De leerlingen kunnen aangemoedigd worden om zelf bepaalde experimenten op touw te zetten rond zintuiglijke waarneming, lichteffecten, schaduweffecten, spiegelringen, enz. Hierbij kan beroep gedaan worden op de ontwikkeling van hun technische inzichten en creatieve vaardigheden’, onderstreept Martine.

Snoezische klas

De snoezelkamer zal in De Regenboog in elk geval geen statisch gegeven zijn. ‘Nee, zeker niet’, vult directeur Erik Dewilde aan. ‘We willen hem constant in beweging houden en aanpassen aan de behoeften en voorstellen van onze leerlingen en leerkrachten’, zegt een trotse en fiere directeur Erik Dewilde.

‘Ik zou onze snoezelruimte graag een tweede naam willen geven, die van snoezische klas’, wil Martine Crois nog kwijt. ‘De “snoe” staat voor snoezelen, de “zische” verwijst naar het muzische dat erin aan bod komt en “klas” wijst erop dat er ook wel dingen in “geleerd” worde, ook al zijn het dan niet altijd de echte leerdingen. Wij zijn er van overtuigd dat ook die zaken heel belangrijk zijn om kinderen te laten uitgroeien to zelfstandige, zelfbewuste en meelevende volwassenen’, besluit Martine Crois.

Vooraleer over te gaan tot de inrichting van de snoezelkamer, zijn de initiatiefnemers en bezielers van het project, naar tal van andere snoezelruimten in scholen gaan kijken en hebben pas nadien een ontwerp van wat ze wilden en hoe zij het zagen, ontworpen.

De inrichting van de snoezelkamer in De Regenboog gelegen Belhuttebaan 24a, vergde een investering van 3.500 euro. 1.750 euro komt van het Cerafonds en 1.750 euro van Truckers voor Kinderen, een organisatie die jaarlijks instaat voor de Truckrun van de school. Deze ploeg bestaat uit: Frans Dereeper, Geert Christiaen, Koen Denduyver, Vanessa Dhiedt, Erik Dewilde, Kristien Plaisier en Peter Desloover. De trukrun gaat dit jaar door op zaterdag 6 oktober 2012.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio