Henk Dejonghe: “Koekelarenaars staan we stil of gaan we vooruit? Mag het iets meer zijn?”

Open VLD Koekelare verpulvert eigen record

Open VLD Koekelare verpulvert eigen record

Open VLD Koekelare trekt met deze 19 kandidaten naar de stembus. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Afgelopen vrijdagavond 22 juni 2012, zal in de geschiedenisboeken van de Open VLD in Koekelare met stip genoteerd staan als zijnde de dag dat ze hun eigen barbecuerecord verpulverd hebben. Maar liefst 850 smulpapen kwamen opdagen voor hun verkiezingsbarbecue in feestzaal Viva, waar ook de lijst voor de komende verkiezingen aan het publiek werd voorgesteld.

Met die opkomst verpulveren voorzitter Henk Dejonghe, lijsttrekker Frans Verhelst en alle negentien andere kandidaten, hun eigen record. Vorig jaar noteerde Henk Dejonghe 620 inschrijvingen. Niet moeilijk te begrijpen dus dat voorzitter Dejonghe en het voltallige bestuur in een euforische bui waren.

Voorzitter Dejonghe heette iedereen welkom en dankte de aanwezigen. ‘Jullie massale opkomst getuigt van een verregaande sympathie voor de mensen binnen onze partij en dat kunnen we alleen maar toejuichen’, opende Henk Dejonghe zijn toespraak.

Boodschap

‘We zijn vandaag niet lang meer verwijderd van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober. Als lokale voorzitter, wellicht de grootste uidaging van mijn leven! De tijd tikt, de tijd dringt, het alarm van de wekker staat op zondag 14 oktober en we hebben met Open VLD Koekelare een boodschap. Een boodschap aan de bevolking van Koekelare, aan de ondernemers, winkeliers, de handelaars, de gezinnen, de werkzoekenden en aan onze jeugd en senioren’, zo vervolgde de Koekelaarse voorzitter.

‘Een gemeente als Koekelare die in 2012 nog steeds wordt voortgetrokken als een kar met voorop twee Brabantse trekpaarden, kan nooit in galop. De huidige meerderheid zocht zes jaar naar een smid, voor nieuwe hoefijzers, voor een nieuwe politieke visie. En zelfs die vonden ze niet. Het huidige college heeft deze mooie gemeente langzamerhand doen inslapen.’

‘Open VLD Koekelare zit reeds 18 jaar in de oppositie. Dit is te lang voor een partij. Wie aanvankelijk met veel vuur begon, heeft de moed wat verloren. Sommigen zijn ontgoocheld in hun verwachtingen, anderen kiezen voor andere uitdagingen. Open VLD Koekelare wil mee aan het roer om Koekelare terug wakker te schudden. Het is genoeg geweest, het is tijd voor verandering! Het engagement voor een gemeente waarin je leeft is een mooie zaak. “Koekelare is schone, maar Koekelare mag ambitieuzer zijn”. Koekelare moet een economische dynamiek ontwikkelen en moet bestuurd worden met vuur. Wat mij betreft: we mogen niet stil blijven staan, maar moeten vooruit durven gaan en geen kansen meer laten liggen! Basis hiervoor is een globale en structurele aanpak van het beleid’, aldus Henk Dejonghe.

Financieel gezond

Henk Dejonghe stelde in zijn toespraak, dat de gemeente het er op financieel vlak, niet slecht heeft vanaf gebracht. Maar hij stelde ook de vraag of de gemeente niet te vlug zijn vel heeft verkocht. En hij noemde als voorbeeld onder andere: de verkoop van de eigen elektriciteitsregie en de rioleringen voorop. En zo vervolgde hij, het merendeel van de leningen zijn afgeschreven op de kap van het OCMW zodoende dat de schulden niet terug te vinden zijn bij de boekhouding van de gemeente. Eenmalige meevallers hebben ervoor gezorgd dat Koekelare het op financieel vlak tijdelijk goed deed. Maar wat de volgende legislatuur, zo stelde de Koekelaarse Open VLD voorzitter.

‘Wij zijn er ons van bewust dat er in de toekomst zorgvuldig zal moeten omgesprongen worden met de uitgaven binnen onze gemeente. Eenmalige meevallers die de gemeentekas spijzen, zullen niet blijven opduiken. Daarnaast moet iedereen kansen krijgen om mee te bouwen aan onze Koekelaarse samenleving. Ruimte voor initiatieven is dan ook essentieel. Burgerparticipatie en inspraak via verschillende moderne fora zijn hierbij sleutelwoorden. Opgedrongen beslissingen zoals tijdens de voorbije jaren, zijn niet meer van deze tijd. Wie werkt en zich inzet moet beloond worden. Wie risico’s neemt, hard werkt en werk verschaft, verdiend een surplus en wie ongewild niet meekan, moet opgevangen worden. Met Open VLD in het bestuur kan de dynamiek die er op sociaal vlak is, doorgezet worden naar het economische vlak. En wie kan dit beter dan mensen die in individuele kracht geloven en een minimum aan regels en belastingen willen en vrijwillig van aard zijn. Overdreven regelgeving en een wildgroei aan belastingen horen hier niet bij’, benadrukte Dejonghe

Investeren in gezonde toekomst

Volgens Henk Dejonghe moet er ingezet worden op maximale dienstverlening, netheid, zorgverlening, lokale economie en meer welvaart in de gemeente. ‘Open VLD wil investeren in een gezonde toekomst voor Koekelare. Samen met de dynamische handelaars van onze gemeente moet dat lukken. Bedrijven bezorgen de noodzakelijke zuurstof voor onze arbeidsmarkt. Daarom moeten we een juist klimaat en de juiste voorwaarden scheppen, zodat nieuwe Koekelaarse bedrijven het daglicht kunnen zien en bestaande bedrijven verder kunnen doorgroeien.’

‘Het is reeds 18 jaar geleden, dat er in Koekelare nog één vierkante meter industriegrond is bijgekomen en dit was toen de liberalen nog deel uitmaakten van de meerderheid. Hier ligt onze uitdaging’, aldus Dejonghe.

Volgens Henk Dejonghe is het hun taak het economisch beleid van de gemeente te richten op het versterken en uitbouwen van de economische structuur in al haar facetten, en te zorgen voor een evenwichtige groei van de werkgelegenheid en de bestrijding van de werkloosheid. Om dit te realiseren moet men onder andere de bereikbaarheid stimuleren, moet er geïnvesteerd worden in de realisatie van goede infrastructuur en tal van andere noodwendigheden. Daarbij is samenwerking binnen de regio een absolute vereiste, zo doceerde de lokale Open VLD voorzitter.

‘Het roer moet dringend omgegooid worden willen we Koekelare niet als een cruiseschip naar de klippen laten varen, waarvan de kapitein overigens ook al vroegtijdig met een reddingsboot aan land ging, dan moeten we nu samen met de bevolking, met de burgers, de middenstand en de ondernemers, de Open VLD stormram zijn. Onze liberale familie huisvest geen Brabantse trekpaarden. Bovendien sluipen we ook niet als het houten paard van Troje, Koekelare binnen.’

‘Open VLD Koekelare heeft alle democratische politieke partijen al kenbaar gemaakt aan het beleid te willen deelnemen, om het tij zo snel mogelijk te doen keren. De toekomst van de gemeente staat op een wankel keerpunt. Open VLD heeft altijd al, en zal ook nu zijn verantwoordelijkheid opnemen. We stappen met een duidelijk programma naar de kiezer. Een beleid voor en door onze inwoners. De uitslag van het Groot Koekelaars referendum getuigt dat een sterk economisch beleid en maximale dienstverlening noodzakelijk en gewenst is’, onderstreept Henk Dejonghe nadrukkelijk.

De Koekelaarse Open VLD voorzitter pakt voor afsluiten nog uit met een mooi verhaal waaruit moet blijken dat waar je ook woont en hoe goed het ergens is, voor een groot deel bepaald wordt door wat je er zelf van maakt! ‘En met Open VLD willen we er zeker iets van maken. Een nieuwe politieke stempel met meer elan, schwung en kracht; sterkte, intensiteit en de vaart van een modern bestuur. Daarmee trekt Open VLD naar de kiezer’, besloot een strijdvaardige voorzitter Henk Dejonghe.

Kandidaten

Open VLD trekt met volgende 19 kandidaten naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012: lijsttrekker is Frans Verhelst met in zijn voetsporen op twee Ann Pleysier en op drie Henk Dejonghe. Op vier staat huig gemeenteraadslid Raf Willaert. 5) Tineke Devreker, 6) Frans Vermeersch, 7) Melissa Buffel, 8) Yanah Cardon, 9) Fabienne Letten, 10) Jan Lievens, 11) Tamara Dekeyser, 12) Mieke Deblaere, 13) Johan Deceur, 14) Peter Vanoverbeke, 15) Tony Logghe, 16) Talitha Niville, 17) Nele Walraet, 18) Noël Vandecasteele en op 19 en tevens lijstduwer Willy Boone.

Henk Dejonghe staat voor Open VLD eveneens op de lijst voor de provincieraadsverkiezingen in het district Veurne - Diksmuide. Hij kreeg er de derde plaats toegewezen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio