Met de ambitie het nog beter te doen naar de kiezer

Burgemeester Patrick Lansens met “SP.A – De lijst van de burgemeester” naar de kiezer

De SP.A-ploeg waarmee uittredend burgemeester Patrick Lansens naar de kiezer trekt. Op de foto ontbreekt de benjamin van de lijst Jana Castelein. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Uittredend burgemeester Patrick Lansens is lijsttrekker van”SP.A- De lijst van de burgemeester” bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De lijst van Patrick Lansens wordt ingevuld door negen vrouwen en tien mannen. Onder de negentien kandidaten maken acht nieuwkomers hun debuut. Zijtrekken naar de kiezer met de ambitie het nog beter te doen.

Koekelare is een mooie gemeente geworden en dat kan niemand ontkennen. ‘Er zit dynamiek in onze gemeente’, opent uittredend burgervader Patrick Lansens (SP.A) de persvoorstelling van zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012. ‘We hebben een aantrekkelijke dorpskernen en hebben een rijk verenigingsleven. En verheugend is dat het bevolkingscijfer stijgt jaar na jaar.’

Gezonde gemeentefinanciën

Wat betreft gemeenschapsvoorzieningen heeft het gemeentebestuur er in de afgelopen legislatuur, een forse lap op gegeven. ‘Ja, denken we maar aan De Buidel, de nieuwe lokalen voor de muziekschool, het nieuwe gemeentehuis, een tweede sporthal, de cultuurzaal de Balluchon, de nieuwe jeugdlokalen, enz. We kunnen en mogen stellen dat Koekelare er de jongste jaren met rasse schreden op vooruit is gegaan’, onderstreept de uittredende burgemeester.

‘Ik denk dat de meeste inwoners van onze gemeente, globaal tevreden zijn over het gevoerde beleid en dat horen we ook geregeld. Dat staat echter in schril contrast met de beweringen van Open VLD-voorzitter Dejonghe die zegt dat het huidige college onze gemeente heeft doen inslapen. Dat het roer dringend moet omgegooid worden. Henk Dejonghe die bovendien stelt “dat de toekomst van de gemeente op een wankel keerpunt staat”, slaat de bal mis.’

‘Ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat een leider van de oppositie in verkiezingstijden niet kan en wil toegeven dat hert beleid goed is, ook al heeft hij dat vroeger wel al gedaan. Maar dan het tegenovergestelde beweren is er toch ver over en uiteindelijk zal de bevolking daar op 14 oktober wel een oordeel over vellen. Dejonghe vindt het zelfs nodig om problemen te maken waar er geen zijn. Zo stelt hij dat de werkloosheid in Koekelare dient aangepakt. Koekelare heeft een werkloosheidsgraad van 3,4 procent! Het Vlaamse gemiddelde ligt op 6,4 procent!! Vele andere gemeenten en steden willen direct tekenen voor deze lage werkloosheidsgraad. Ik noem dat de mensen iets voorliegen’, fulmineert lijsttrekker en uittredend burgemeester Patrick Lansens.

‘U zult van ons geen holle slogans horen die zo weggeplukt zijn uit andere teksten en vervolgens afgelezen worden. U zult van ons concrete projecten of initiatieven vernemen die oplossingen zullen bieden aan concrete nog resterende noden. Want het werk in een gemeente is nooit af. Binnen enkele weken zullen wij de pers opnieuw samenroepen voor de officiële voorstelling van ons programma. Daarin zullen we duidelijk aangeven waaraan nog dient gewerkt. Er zullen daar ook enkele punten in staan waarmee we ons duidelijk onderscheiden van de andere partijen’, aldus burgemeester Lansens.

Bouwen aan toekomst van Koekelare

‘De SP.A Koekelare is klaar met zijn team voor een nieuwe beleidsperiode. We zijn een team met ruime ervaring, vermits we al 24 jaar deel uitmaken van de meerderheid. We leveren al 18 jaar de burgemeester en in onze rangen schuilen schepenen met respectievelijk 12 en 9 jaar ervaring. We hebben ook gemeente- en OCMW-raadsleden die het spreekwoordelijke klappen van de zweep ondertussen kennen. Maar daarnaast hebben we een team samengesteld met oog voor vernieuwing. Met een aantal beloftevolle mensen. Een team dat eensgezind de campagne ingaat voor de komende verkiezingen.’

‘Wij scoorden de vorige twee gemeenteraadsverkiezingen enorm goed en behaalden toen respectievelijk 33 en 36 procent van de stemmen. Wij gaan naar de verkiezingen met de ambitie om ditmaal nog beter te doen! Dat is een serieuze uitdaging, want er zal straks een extra vijfde lijst zijn. Bovendien zal een andere lijst die de vorige keer slechts zeven kandidaten had, nu veel vollediger zijn. Meer kandidaten betekent logischerwijs meer concurrentie. Toch gaan we ervoor: nog beter doen dan de laatste keer in oktober 2006’, spreekt burgemeester Patrick Lansens klare taal.

Boodschap aan de kiezer

De Koekelaarse burgervader heeft zo zegt hij althans, nog een duidelijke boodschap voor de Koekelaarse kiezer. Het is meteen ook een waarschuwing. ‘De gemeentefinanciën zijn in Koekelare de jongste 18 jaar grondig gesaneerd. We hebben ondertussen de laagste schuld in de ganse regio. De komende beleidsperiode kondigt zich moeilijk aan, daar werd al uitvoerig voor gewaarschuwd. Het economisch klimaat in heel Europa, ook in ons land, is slecht. De bankencrisis heeft zwaar toegeslagen. Ook de gemeenten en steden zullen het de komende tijd moeilijker krijgen, dat wordt algemeen verwacht. De gemeente zal meer dan ooit nood hebben aan een leider die de gemeentefinanciën door en door kent. Een leider die met kennis van zaken de financiën beheert. Wij doen dan ook een duidelijke oproep aan de bevolking: laat het goede werk van vele jaren, nu niet teloor gaan en kies opnieuw voor een bekwame burgemeester’, besluit uittredend burgemeester Lansens de persconferentie.

Voorstelling kandidaten

SP.A – De lijst van de burgemeester telt negen vrouwen en tien mannen, waarvan acht kandidaten totaal nieuw zijn en hun debuut maken in de gemeentepolitiek. De negentien kandidaten worden hierna opgesomd met hun plaats op de lijst. Het is echter de bedoeling om in de komende weken, de nieuwkomers van alle lijsten (voor zover bekent) wat uitgebreider aan de kiezer voor te stellen.

Lijsttrekker en dus op de eerste plaats staat uittredend burgemeester Patrick Lansens (47 jaar). Op stek twee en drie staan de uittredende schepenen Kelly Tanghe (31 jaar) en Dirk Ampoorter (49 jaar). Op vier staat SP.A- fractieleider Dirck Devreker (61 jaar), 5) Urbain Scharmin (64 jaar). Op zes vinden we een eerste nieuwkomer op de lijst, in de persoon van Jessy Salenbien (36 jaar). 7) Armand Vandamme (58 jaar), 8) Carole Himpens (47 jaar) is eveneens een nieuwkomer. Op 9) staat uittredend gemeenteraadslid Danny Gotelaere (50 jaar). Op 10) staat nieuwkomer en benjamin van de lijst Jana Castelein (21 jaar) en op 11) Chris Vandecasteele (48 jaar).

Dan krijgen we een blokje nieuwkomers met op 12) Heidi Meulemeester (32 jaar), op 13) Stijn Ramboer (30 jaar), op 14) Els Cuvelier (39 jaar) en op 15) Danny Kimpe (51 jaar). Plaats 16 werd toegewezen aan Evelien Serpieters (29 jaar), 17) Nadine Louwaege (52 jaar), 18 is nieuwkomer Rik Dubois (58 jaar) en lijstduwer op plaats 19 is Anne-Marie Spriet ’49 jaar).

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio