Een zelfbewuste jonge dame met visie en ambitie

Sandra Van Eenoo kandidaat kartellijst Opbouw Koekelare en Groen

Sandra Van Eenoo kandidaat kartellijst Opbouw Koekelare en Groen

Sandra Van Eenoo is een zelfbewuste jonge dame met een duidelijke visie en ambitie. Ze kan zich helemaal vinden in de visie van de kartellijst Opbouw Koekelare/Groen. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - De kartellijst Opbouw Koekelare en Groen, begint meer en meer vorm te krijgen. Andy Vermaut, de vermoedelijke lijsttrekker, heeft met het aantrekken van nieuwkomer en debutant Sandra Van Eenoo, een bewuste jonge dame met visie en ambitie in de rangen.

Sandra Van Eenoo (35), een alleenstaande mama met twee tieners: Jonathan en Jolien Thyvelin en pleegmama van Ian, is maatschappelijk werkster van opleiding en beroep. Ze is geboren in Brugge op 16 maart 1977 en afkomstig van Jabbeke, maar tien jaar geleden kocht ze samen met haar partner (ondertussen overleden), een woning langsheen de Pottebezemstraat 37 in Koekelare, op de wijk De Mokker. Sandra Van Eenoo haar mama die luistert naar de naam Francine Hullebus woont in Koekelare.

Visie en ambitie

Wie Sandra, ook actief als vrijwilliger binnen de sociale sector, niet of minder goed kent, zal na een eerste praatje meteen merken dat deze jonge dame niet op haar mondje is gevallen en een duidelijke visie en ambitie heeft.

‘Ik woon graag in Koekelare en meer bepaald op de wijk De Mokker. Ik vind Koekelare een mooie gemeente om te wonen en koos ervoor op een groene en sociale lijst te staan aangezien ik het graag wil opnemen voor mensen die het moeilijker hebben hun stem te uiten. Ik ben pro de uitbouw van een aantal sociale diensten binnen de gemeente waaronder bijvoorbeeld projecten binnen de sociale economie. Aangezien ik kinderen heb vind ik bijvoorbeeld ook de verkeersveiligheid een belangrijk punt’, vertelt Sandra overtuigend.

Dat zij binnen het kartel Opbouw Koekelare/Groen, duidelijk het groene meisje is, steekt Sandra niet onder stoelen of banken. Ze houdt van de natuur en werkt onder andere heel graag in de groenten- en kruidentuin.Ook haar kids voedt ze milieubewust op.

Luisterbereidheid

‘Andy Vermaut heeft mij gevraagd om op de lijst Opbouw Koekelare/Groen te staan en gezien zijn visie voor het merendeel lijkt op die van mij, heb ik eigenlijk niet lang moeten nadenken om ja te zeggen.’

‘Ik vind dat niet alleen de Federale en Vlaamse overheid meer en beter moet luisteren naar zijn bevolking, ook de lokale overheid moet nog veel meer zijn oor te luisteren leggen bij de basis. Ik vind en weet bijvoorbeeld uit ervaring in mijn beroep, dat de inwoners van Koekelare zich te weinig betrokken voelen bij het beleid. En daar wil ik proberen iets aan te doen en verandering inbrengen. Ik kan heel goed luisteren en kan ook met iedereen overweg. Ik wil meehelpen het beleid uit te stippelen. Ik ben iemand die graag ten dienste staat van de mensen. Een uitgebreide dienstverlening ontbreekt toch in Koekelare.’

‘Er is sinds kort wel werk gemaakt van een sociaal huis, maar mensen en vooral ouderen vragen mij soms, waar moet ik naar toe voor dat of waar kan ik terecht met dit probleem. Het is voor velen niet altijd even duidelijk en als je dan weet dat ouderen zich veelal moeilijker kunnen verplaatsen en het openbaar vervoer in onze gemeente eerder aan de povere kant is, dan voel ik een soort van verbondenheid met hen.'

'Zelf heb ik ook al mijn portie tegenslag gekend en weet uit ervaring als geen ander, dat je soms van het kastje naar de muur wordt gestuurd vooraleer bij de juiste diensten terecht te komen. Soms moet je voor een probleem richting Veurne, voor ander dan weer naar Brugge. Koekelare heeft volgens mij bijvoorbeeld nood aan een C.A.W, maar weet dat dit niet haalbaar is. Maar meer aandacht voor laagdrempeligheid in verband met sociale diensten, moet zeker kunnen. Ook moet het mogelijk zijn om artikel 60 (tewerkstelling van mensen die om een of andere reden niet meer in orde zijn met hun sociale zekerheid) te verruimen, want daar is echt nood aan. En ja, ik weet wel dat het allemaal een kwestie is van centen, maar je moet als overheid durven prioriteiten stellen’, benadrukt Sandra Van Eenoo.

‘Als ik niemand kan helpen, dan gaat het mij niet. Laat het mij zo omschrijven: het is een beetje het rechtvaardigheidsgevoel die in mij leeft dat maakt dat ik moet opkomen voor de zwakkere in onze samenleving. Ik denk zelf dat er nog veel eenzame mensen zijn en wonen in Koekelare’, lacht Sandra haar stralend witte tanden bloot.

Haalbare doelstellingen

‘Zo vind ik ondermeer dat de lokale overheid nog meer informatie moet verstrekken aan haar inwoners, dat de mindere of zwakkere ook aan bod moet komen in onze maatschappij en dat ze nog meer werk moet maken van verkeersveiligheid. Ze moet ook meer sociaal – economische projecten opzetten, want een inhaalbeweging op dat vlak lijkt me meer dan noodzakelijk.’

‘Ik sta achter de projecten en de visie die Andy en de partij hebben uitgestippeld en wil die helpen realiseren. Ja, ik voel me goed bij die visie. Ik heb niet lang moeten nadenken vooraleer dat ik toegehapte, maar ben ook niet over een nacht ijs gegaan en heb toch serieus over het aanbod nagedacht. En…. Ik denk dat de doelstellingen haalbaar en te realiseren zijn.'

'Opbouw Koekelare staat ook voor ondernemen, middenstand, landbouw en handel, terwijl Groen meer het sociale en het milieu aspect naar voor schuift. Ik ga geregeld met mijn kinderen wandelen in het bos en leer hen zo bewust omgaan met ons milieu’, onderstreept en besluit de nieuwbakken politica die naast tuinieren ook graag boeken leest van de auteurs Fossen en Tom Lanoye.

Welke plaats Sandra Van Eenoo zal bekleden op de kartellijst Opbouw Koekelare/Groen, was bij het ter perse gaan nog niet bekend.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio