Sensibiliseringscampagne moet iedereen er toe aanzetten Huwynsbos netjes te houden

Lokale buurtbeheerders en Agentschap voor Natuur en Bos gaan voor een proper Huwynsbos in Lichtervelde

De ploeg die de Huwynsbossen van alle zwerfvuil verloste en tien sensibiliseringsborden plaatste met het verzoek het bos netjes te houden en restjes afval en blikjes terug mee te nemen naar huis. Foto: Eric Vanhooren

Lichtervelde - De lokale buurtbeheerder en het Agentschap Natuur en Bos slaan de handen in elkaar voor een sensibiliseringsactie om de Lichterveldse Huwynsbossen en de omgeving proper te houden. Gisteren dinsdag 10 juli werden tien infoborden neergezet in en rond het bos en vond er een grote opruimactie plaats. 'Zelf het goede voorbeeld geven moet iedereen er toe aanzetten het bos netjes te houden', doceert schepen Hans Delameilleure (CD&V) bevoegd voor het milieu.

Met de start van de vakantie, wil het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de lokale buurtbeheerders, een warme oproep doen aan het adres van alle fietsers en wandelaars die de Huwynsbossen en de mooie, landelijke omgeving bezoeken, om het bos netjes te houden. Er wordt gevraagd om de restjes van een picknick, lege flesjes en blikjes, vuilnis, enz. terug mee te nemen naar huis.

‘Het bos en zijn landelijke omgeving, waar er vaak weinig passage is, kan al eens aantrekkelijk zijn voor bezoekers en passanten om er vuilnis achter te laten of er te sluikstorten. Met de opruimactie willen we zelf het goede voorbeeld geven en met de sensibiliseringscampagne die we gisteren gelanceerd hebben, willen we de bezoekers vragen ons voorbeeld te volgen en het bos netjes te houden zodat het voor iedereen aangenaam is er te vertoeven’, verduidelijkt schepen Hans Delameilleure (CD&V), bevoegd voor milieu, de actie

Infoborden en opruimactie

Om het vooropgestelde doel te realiseren, werden gisteren dinsdag 10 juli, tien infoborden, ontworpen door het Agentschap voor Natuur en Bos, geplaatst in en rond de Huwynsbossen. Na het plaatsen van die sensibiliseringsborden, vond er door de lokale buurtbeheerders nog een grote opruimactie plaats om de laatste restjes vuilnis op te halen.

‘Dergelijke opruimactie wordt door de groep van lokale buurtbeheerders op regelmatige tijdstippen gedaan op verschillende plekken in onze gemeente. Maar ondanks de inspanningen van de technische dienst en de vrijwillige buurtbeheerders, blijven we zwerfvuil aantreffen in bermen en straatgrachten. De jaarlijkse grote zwerfvuilactie in het voorjaar, waarbij geruimd wordt samen met verenigingen, levert ongeveer 600 kg zwerfvuil op! Wat staat voor maar eventjes 50 zakken zwerfvuil en dat willen we zien verminderen’, benadrukt schepen Hans Delameilleure tot slot.

Na de actie werd bij een drink nog even nagepraat en een terugblik geworpen op een mooi werkjaar.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio