De gemeentelijke financiën zijn gezond en zelfs historisch laag

Burgemeester Patrick Lansens: “In Koekelare is het aangenaam wonen voor iedereen”

Burgemeester Patrick Lansens: “In Koekelare is het aangenaam wonen voor iedereen”

Burgemeester Patrick Lansens kan al vele jaren een prachtig parcours voorleggen. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Burgemeester Patrick Lansens (SP.A) trekt straks naar de kiezer met “De lijst van de burgemeester”. De Koekelaarse burgervader die er naast zes jaar schepen en zestien jaar burgemeesterschap, steekt het niet onder stoelen of banken dat hij er graag nog zes jaar zou willen bijdoen. Hij vindt dat het in Koekelare aangenaam wonen is voor iedereen. “Koekelare is er zeker in al die jaren niet op achteruitgegaan, integendeel: ‘we hebben aandacht geschonken aan wonen, cultuur, sport en het verenigingsleven en aan de verdere uitbouw van Koekelare die er enkele moderne faciliteiten heeft bij gekregen. En wat meer is: de gemeentefinanciën zijn gezond gebleven’, aldus Patrick Lansens.

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur (zondag 14 oktober 2012) en iedere politicus denkt dat hij de afgelopen zes jaar een goed beleid heeft gevoerd. Maar is dat ook zo? Daarnaast kunnen we niet om het gegeven heen, dat vanaf nu alle kandidaten die prijken op een of andere lijst super vriendelijk zijn, want met azijn vangt men geen vliegen.

Maar hoe zit het nu eindelijk? Hebben burgemeesters en schepenen wel een goed en zuinig beleid gevoerd. Hebben ze de afgelopen zes jaar, de gemeente waarvoor zij verantwoordelijkheid hebben gekregen van de kiezer, wel goed bestuurd, verder uitgebouwd en de financiën onder controle weten te houden of zelfs gezond weten te maken.

In Koekelare zijn ze onder het beleid van burgemeester Lansens er zeker niet op achteruit gegaan. SP.A-burgemeester Patrick Lansens kan met zijn schepencollege niet alleen een mooi bilan voorleggen wat de gerealiseerde projecten betreft, ook de gemeentelijke financiën zijn gezond zo blijkt uit het onlangs gehouden interview.

‘We zijn immers in het laatste jaar van de huidige legislatuur aanbeland en straks in oktober zijn er verkiezingen en dan past het even terug te blikken en een balans op te maken van het globale en financiële beleid van de jongste vijf jaar’, stelde de Koekelaarse burgervader onomwonden.

Financieel gezonde gemeente

Niemand kan er omheen: de jongste jaren werden er in Koekelare tal van grote projecten tot een goed einde gebracht. De bouw van cultuurzaal De Balluchon is een voltreffer. De scouts en de KLJ kregen nieuwe jeugdlokalen. Het gemeentehuis, dat al jaren te klein geworden was, kreeg er een moderne vleugel bij. De vroegere maalderij Pyck werd gerestaureerd en werd de nieuwe locatie voor onder meer de muziekschool. Met de volledige heraanleg van de Ringlaan werd het grootste wegenisproject van de jongste 35 jaar tot een goed einde gebracht en Koekelare kreeg er ook een tweede sporthal bij.

Hallo, da’s geen kattenpis want om het plaatje compleet te maken zijn de serviceflats van het OCMW momenteel volop in aanbouw en ook met de renovatie van de geklasseerde dokterswoning Proot is reeds gestart, tot spijt van wie het benijd. Het bijgebouw is ondertussen al volledig 'ontmanteld, o.a. dak er volledig af en ook in het hoofdgebouw zijn de eerste werken gestart. En naast dit alles werd in deze legislatuur een recordbedrag gespendeerd aan de vernieuwing van landelijke wegen, circa 1,8 miljoen euro! De vraag rijst dan ook terecht: hoe zit het met de Koekelaarse financiën en zullen de gemeentebelastingen de komende jaren stijgen?

‘Ik denk te mogen stellen dat Koekelare de laatste jaren enorm is geëvolueerd. Als ik even 22 jaar terug ga in de tijd, dan kan niemand er omheen dat de tijd in Koekelare zeker niet is
blijven stilstaan. Als je als burgemeester één project zoals het bouwen van cultuurzaal De Balluchon, in je carrière kunt realiseren, dan is dit toch een uitdaging die niet alleen mezelf maar ook het voltallige schepencollege grote voldoening moet schenken’, begint Patrick Lansens zijn verhaal.

‘Zo’n project (kostprijs 2,6 miljoen euro) realiseer je als burgemeester en/of schepen maar éénmaal in je carrière. Dat vergt veel energie en voorbereiding en er gaan veel bezoeken aan andere culturele centra, op maat gesneden van Koekelare, in de regio aan vooraf. Laat me toe even te stoefen, maar prijs/kwaliteit mag De Balluchon zeker naast tal van andere culturele centra staan van grote steden in de regio.’

‘En wat zeker niet te versmaden is of onderschat mag worden, ondanks de uitvoering van al deze grote projecten daalde (u leest het goed: “DAALDE”) de globale gemeenteschuld met 839.067 euro ten opzichte van het begin van deze legislatuur! Het aandeel van alle uitgaven dat aan schuld dient gespendeerd te worden bedraagt thans 4,6 procent en bereikt daarmee een nieuw historisch dieptepunt.’

‘In absolute termen betaalt Koekelare in 2012 een bedrag van 353.256 euro voor kapitaalsaflossingen en intresten, hetzij 41,5 euro per inwoner. Het gemiddelde van de 64 gemeenten in de provincie West-Vlaanderen ligt maar liefst ruim vier keer hoger! Dat terwijl de personenbelasting (7,00 procent) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1700) de ganse legislatuur onveranderd is gebleven. Beide liggen onder de gemiddelden van onze provincie: respectievelijk 7,40 procent en 1.748 opcentiemen.’

En wat meer is: sommige van onze buurgemeenten zijn op de realisatie van De Balluchon jaloers. We horen dat wanneer bijvoorbeeld de jaarvergadering van de Wivo en/of Infrax hier gehouden werd en alle 64 gemeenten aanwezig en vertegenwoordigd zijn. Nee, we gooien in onze provincie echt hoge ogen met de realisatie van De Baluchon, doceert de Koekelaarse burgervader ons voor.

‘En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ook de realisatie van het nieuw gemeentehuis aan het bestaande – dat door Vlaams minister Geert Bourgeois werd beschermd – en het bouwkundig erfgoed huize Pyck, waar de muziekschool werd in ondergebracht, zijn echte pareltjes en verrijken het patrimonium van de gemeente. Iemand die een poos in Koekelare niet meer is geweest, moet zijn ogen meer dan de kost geven en toegeven dat Koekelare qua uitzicht enorm is veranderd.’

Dorpskernvernieuwing

‘De dorpskernvernieuwing van Koekelare werd ingezet in 1988 – ik was er toen nog niet bij – maar in 1989 werd ik schepen en heb ik de dorpskernvernieuwing van Koekelare in verschillende fases weten verder ontplooien en deze van Bovekerke en De Mokker meehelpen realiseren. Ook de vernieuwing van de dorpskern van Zande staat de komende legislatuur op het menu. Op de begroting worden daar de nodige middelen voor voorzien, ondanks het feit dat Koekelare zeer slecht bedeeld is wat fiscale ontvangsten betreft. We zijn met onze 8.400 inwoners een relatief kleine gemeente en dat laat zich voelen op het vlak van de personenbelasting als op het vlak van de onroerende voorheffing, gezien de eigendommen in Koekelare veel lager geschat zijn dan in veel andere West-Vlaamse gemeenten. En dat vertaalt zich natuurlijk in minder mogelijkheden’, stelt Lansens onomwonden die ook nog benadrukt dat al wat gerealiseerd werd, te maken heeft met planning en het maximaal benutten van subsidies.

Vooruitblikken

De burgemeester meent dan ook dat de huidige meerderheid met grote tevredenheid mag terugblikken op de afgelopen legislatuur. Heel wat realiseren en toch de kas gezond houden is op vandaag zeker geen sinecure.

‘We zijn trouwens al bezig met het voorbereiden van een vlotte overgang naar de volgende bestuursperiode van zes jaar toe’, aldus burgemeester Lansens. ‘Er wordt immers al gewerkt aan de ontwerpen van enkele nieuwe grote projecten, zoals onder andere de heraanleg van de Oostmeetstraat, de aanleg van een nieuw en beduidend groter containerpark, de renovatie van het dak en het buitenschrijnwerk van het oud gedeelte van het gemeentehuis en de inrichting van een nieuw en beter toegankelijk Käthe Kollwitz museum zodat optimaal kan genoten worden van de beloofde subsidies in het kader van de grootschalige herdenking 100 jaar Groote Oorlog 2014-2018. Ook de renovatie van huize Proot – de dokterswoning – staat met stip genoteerd op ons verlanglijstje en zal volgens jaar worden aangevat. Ook hier maken we maximaal gebruik van subsidies, want wat we hier binnenrijven komt niet uit de gemeentekas en kunnen we gebruiken om andere projecten te realiseren’, aldus burgemeester Patrick Lansens.

‘Waar we de komende jaren wel aandacht zullen moeten voor hebben en niet omheen kijken, is de vaststelling dat in Koekelare – net als in gans Vlaanderen – de bouwgrond zeer schaars maar ook zeer duur is geworden. Een eerste prioriteit in de komende legislatuur zal zijn, er voor te zorgen dat er opnieuw betaalbare bouwgrond op de markt te vinden is. Dat is nu niet mogelijk, omdat de hogere overheid, Koekelare heeft geselecteerd als landelijke gemeente en buitengebied. Op vandaag is het dus onmogelijk om landbouwgrond aan te snijden en om te zetten naar woonzone. Er moet eerst een actuele woonbehoeftenstudie opgemaakt worden en pas dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar dit is een aandachtpunt voor de toekomst willen we jonge gezinnen in Koekelare houden.’

Geen belastingsverlaging

Het zou voor de Koekelarenaars natuurlijk een leuke opsteker zijn mocht in de komende jaren een belastingsverlaging er aan komen. Maar burgemeester kan dat budgettair wel?

‘Ik wil de inwoners geen rad voor de ogen draaien, maar een belastingsverlaging zit er in de toekomst niet in. Ik denk dat wij financieel gezond zijn met een lage schuld, maar aan de andere kant hebben we ook weinig fiscale ontvangsten en mogen we eigenlijk met de ontwikkeling zoals ze nu zijn en met altijd maar meer lasten die ons door de hogere overheid worden opgelegd en op de lokale besturen worden afgewenteld, mogen we al blij zijn dat we de fiscale druk in Koekelare kunnen behouden op wat het nu is. Het is onmogelijk om een beleid aan te houden zoals we de laatste decennia hebben gevoerd om dan nog bovenop een belastingsverlaging door te voeren. Wie het tegenovergestelde lanceert, bedriegt niet alleen zichzelf maar draait de mensen een rad voor de ogen. Wij zitten met de fiscale druk net onder het gemiddelde van de provincie West-Vlaanderen. Diksmuide bijvoorbeeld is met zijn 2.200 opcentiemen koploper van onze provincie en van Vlaanderen. Kortemark echter verlaagde haar opcentiemen, maar Kortemark behoorde in het verleden ook tot de kop van de provincie en zat veel hoger dan Koekelare. Maar ja, hun schuld is ook groter dan die van ons.

Ook Diksmuide heeft een torenhoge schuldenlast (één miljard) en die moet je natuurlijk ook kunnen aflossen hé. De populistische toer op gaan is gemakkelijk maar daar doe ik niet aan mee. Als we in de toekomst eenzelfde beleid willen aanhouden, dan is er geen ruimte voor een belastingsverlaging’, vertelt Patrick Lansens overtuigend.

Tewerkstelling

‘Een lichte groei wat betreft tewerkstelling behoord in Koekelare wel tot de mogelijkheden, gezien er een bijkomende ambachtelijke zone gecreëerd wordt. Maar nu gaan beweren dat er in de toekomst 300 arbeidsplaatsen gaan bijkomen is larie in apenkool, want Koekelare als kleine landelijke gemeente, heeft geen toelating van overheidswege om hier een industriezone aan te leggen. Met het structuurplan Vlaanderen is dat uitgesloten! Koekelare kan in ieder geval geen grote bedrijven toelaten want wij mogen maximum percelen maken van 5.000 m², omdat we als dusdanig gecatalogeerd zijn in het ruimtelijk structuurplan. Wie de populistische toer wil opgaan en de mensen wijsmaakt dat er hier plots 200 of 300 arbeidsplaatsen zullen bijkomen, doet aan bedriegerij. Wij hebben hier een zeker aantal arbeidsplaatsen en die zijn genoegzaam bekend bij het West-Vlaams economisch studiebureau, en er is wel ruimte voor enkele arbeidsplaatsen en surplus, maar daar blijft het ook bij’, onderstreept Patrick Lansens.

Hoe je het ook draait of keert, Koekelare is een mooie gemeente om te wonen, er wordt geïnvesteerd in infrastructuur, er wordt aandacht geschonken aan wonen, recreatie, cultuur, enz. maar tot op heden is er de laatste vijftig jaar nog niemand in geslaagd iets te doen aan het lamentabel openbaar vervoer. Wie met het openbaar vervoer naar Oostende, Torhout en/of Brugge wil, hetzij om te gaan winkelen, uit te gaan of naar zijn werk te gaan, moet hemel en aarde verzetten en verschillende vervoersmiddelen gebruiken om er te geraken. En dan heb ik het nog niet over aansluitingsmogelijkheden met de treinen. Het wordt hoogtijd dat daar eens daadwerkelijk werk van word gemaakt.

‘Je overdrijft nu wel een beetje want je hebt hier wel elk uur een bus die naar Oostende en naar Brugge rijdt. Maar ik weet het wel, iedere verkiezing steekt dat de kop op, maar als gemeente heb je daarover niets in de pap te brokken. Dat is geen gemeentelijke bevoegdheid. Het is de lijn – een parastatale van de Vlaamse overheid – die daarover beslist. Wij zitten regelmatig samen met De Lijn want om de zoveel maanden komen we in Oostende bijeen met de evaluatiecommissie en die opmerking wordt daar al jaren aangekaart’, weet burgemeester Lansens ons te vertellen.

‘Maar die mensen kijken alleen naar hoeveel mensen nemen er de bus, hoeveel wordt daarvan gebruik gemaakt en kijken alleen naar de rentabiliteit. En zeker nu. Ik bedoel, het is al problematisch om een extra bus in te lassen op piekmomenten wanneer leerlingen naar school moeten en de bussen dan proppende vol zitten! We moeten ook durven realistisch zijn. Los van de schoolgaande jeugd die ’s morgens en ’s avonds gebruik maken van het openbaar vervoer, hoeveel mensen gebruiken en zitten er op de bus tijdens de dag? Geen katte hé!’

‘We hebben geijverd voor de belbus en hebben er nu zelfs twee die regelmatig Koekelare aan doen. Dat was dus bedoelt om de landelijke gebieden, waar er zelfs geen halte was, te ontsluiten, zodanig dat de mensen op een vlotte manier naar een andere halte (bv. Eernegem) konden om van daaruit aansluiting te maken met een andere bus.’

‘De belbus is een groot succes hé, maar de belbus kampt eigenlijk met een over succes, want mensen die vanuit het landelijk gebied de belbus willen nemen op piekmomenten of interessante uren, zullen hem niet krijgen hé, want wie zit er op de belbus….. kinderen die naar school moeten hé! Enerzijds is dat positief hé, maar anderzijds wordt de belbus ook al gebruikt door een aantal personen welke hem niet echt nodig hebben. De realiteit gebied ons te zeggen dat Koekelare geografisch verre van ideaal gelegen is, we liggen in het hinterland niet ver van de kust, maar ook niet ver van enkele steden.'

'Maar De Lijn zal nooit investeren in een landelijk gebied zoals het in de steden doet, temeer dat het bevolkingscijfer ook laag is en maar een fractie is in vergelijking met steden als Oostende, Torhout en Brugge en waarvan dan nog een heel kleine fractie zegt van we gaan vandaag eens naar Brugge of naar Oostende en die in alle richtingen uitzwermen. En ik weet ook wel dat dergelijke materie heel gevoelig ligt, want ikzelf heb jaren gestudeerd aan de VUB in Brussel en om van Koekelare met het openbaar vervoer aan de VUB te geraken, die dan toevallig nog eens andere kant van Brussel ligt, tel maar drie op en drie uur af hé! Dat is inderdaad een ramp’, onderstreept de Koekelaarse burgervader.

‘Qua verkeersveiligheid hebben wij geen grote verkeersassen zoals Ichtegem die doorsneden wordt door de N32 en waar er inderdaad tal van bussen tussen Torhout en Oostende rijden en gemakkelijk verbinding geven met treinen naar Brugge, Gent, Brussel, Kortrijk, enz, maar anderzijds is het een nadeel voor een landelijke gemeente als Koekelare’, besluit burgemeester Patrick Lansens die binnenkort met zijn verkiezingsprogramma zal uitpakken.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio