Oplossing voor Glenn en Angelique dankzij een goede ziel die het artikel op het Nieuwsblad Online las.

Koekelare telt veel goede zielen die cirkel van kansloosheid willen doorbreken

Koekelare telt veel goede zielen die cirkel van kansloosheid willen doorbreken

Angelique en Glenn kussen hun handjes dat een weldoener hen tijdelijk gratis onderdak geeft. Ze zijn blij dat dankzij Andy Vermaut de donkere wolken stilaan van boven hun hoofden opklaren, want ondertussen heeft Glenn ook werk gevonden als dakwerker. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Vanaf vandaag donderdag 26 juli, worden Angelique Lowyck en Glenn Swaenepoel, die enkele nachten onder de blote hemel hebben doorgebracht in Roeselare en op het domein De Mote in Koekelare, opgevangen op een ander adres in Koekelare. Andy Vermaut uit de Zuidstraat 14, kon het niet over zijn hart krijgen en gaf het koppel twee weken onderdak, eten en drinken. ‘Maar dank zij een echtpaar uit Koekelare die anoniem wenst te blijven, maar die het artikel las op het nieuwsblad online, klaren voor Angelique en Glenn de donkere wolken stilaan op en begint de hemel stilaan helderblauw te kleuren. ‘Koekelare telt nog veel goede zielen die de cirkel van kansloosheid willen doorbreken’, zegt Andy Vermaut met enige fierheid.

Volgens Andy Vermaut kan het gemeentebestuur van Koekelare zich wegsteken achter zeer goede cijfers op het gebied van werkloosheid, maar achter deze koele wiskunde, kan hij enkel maar vaststellen dat de realiteit niet zo rooskleurig is en er heel anders uitziet dan wat de bevolking wordt voorgespiegeld.

OCMW’s moeten nauwer samenwerken

‘Heel wat mensen moeten uit noodzaak uitwijken naar steden die wel oplossingen hebben voor heel wat problemen. Bij de mensen in Koekelare bestaat er wel iets als lokale solidariteit en empathie voor heel wat problemen. We hoeven het dus eigenlijk niet zo ver te zoeken’, benadrukt Vermaut. ‘Onze eigen mensen kunnen de grootste problemen de baas’, aldus nog de sympathieke Koekelarenaar.

‘Wat mij vooral trof in de vele uiteenlopende reacties (positieve en negatieve) die ik kreeg van tal van mensen, is het feit dat men vaak de cirkel van kansloosheid op bepaalde mensen gaat projecteren. Zodoende dat mensen zich uiteindelijk ook zo gaan gedragen. Die spiraal moeten we echt doorprikken door niet op dezelfde manier met deze mensen om te gaan’, aldus Andy Vermaut.

‘Iedereen kan een tegenslag hebben in zijn leven en iedereen verdient dan ook een tweede kans. Als ze deze tweede kans met beide handen grijpen, dan is dat een positief gegeven. Ik kan enkel zeggen dat ik wat Angelique en Glenn betreft, een gebaar gesteld heb uit diepmenselijk medelijden. Ik accepteer niet dat mensen hier in Koekelare moeten buiten slapen. Het gaat per slot van rekening nog altijd om mensen van vlees en bloed’, onderstreept Andy Vermaut.

‘Ik heb ook vastgesteld dat veel OCMW's kleine eilandjes op zichzelf zijn geworden. Er wordt veel te weinig onderling samengewerkt. Lokaal zijn er echter ook heel wat goede zielen die mensen willen helpen.’

‘Is er al ooit eens een rondvraag gedaan bij onze lokale bevolking wat betreft crisisopvang? Je zou versteld staan van de lokale solidariteit. Ik heb vaak het gevoel dat mensen, sommige mensen al veroordelen vooraleer ze een kans kunnen grijpen!’

Tijdelijke gratis oplossing

‘Glenn heeft ondertussen werk gevonden en kon zijn proeftijd succesvol voleindigen. Hij zal waarschijnlijk nu een vast contract beet hebben. Zo zal Glenn er kunnen voor zorgen, dat hij een inkomen heeft en zelf extra kansen hebben weet te versieren in de toekomst. En ook Angelique is volop aan het solliciteren’, vertelt een trotse Vermaut.

‘Zelf heb ik heb vier oplossingen aangeboden: een plaats in het crisiscentrum in Brugge, een woonhuis in Kortemark en Torhout; en een appartement in Koekelare, waarop ze niet zijn kunnen ingaan.’

‘Ook ben ik zelf met Angelique naar het OCMW gegaan om mee te zoeken naar oplossingen. De oplossing die het OCMW echter aanbood: “een verblijf in een jeugdherberg, is voor een koppel als zij onbetaalbaar’, aldus nog Vermaut.

Veel geleerd

‘Ikzelf heb ondertussen ook heel veel geleerd over de opvangproblematiek in het algemeen en de opvangmogelijkheden bij crisissituaties in Koekelare in het bijzonder. Maar dat zou ons te ver leiden. Eén ding staat echter als een paal boven water, Koekelare heeft nood aan meer opvangmogelijkheden!’

‘Over de nieuwe locatie in Koekelare waar Angelique en Glenn zullen verblijven, wil ik niet veel kwijt, op vraag van het koppel zelf. Wat ik wel wil onderstrepen is dat iemand een tijdelijke gratis oplossing heeft aangeboden naar aanleiding van het artikel die verschenen is op de website van het Nieuwsblad Online, waar ze voor onbeperkte tijd kunnen blijven.’

‘Het gaat om behulpzame mensen uit Koekelare die een hele ruime leegstaande bovenverdieping hebben met voldoende ruimte voor twee personen en hun hond. Zo zie je maar dat er nog lokale solidariteit bestaat. Maar hadden die mensen dit geval niet gekend, gingen ze ook geen oplossing kunnen vinden laat staan van er een te kunnen aanbieden. Dankzij deze oplossing kunnen Angelique en Glenn nu wat geld sparen om daarna zelf een treffelijk stekje te betalen. De toekomst ziet er dus goed uit voor dit koppel’, benadrukt Andy Vermaut.

‘Het koppel zou nu graag wat met rust gelaten worden, want ook voor hen waren de voorbije twee weken, heel zwaar. Ik heb mijn hart laten spreken en ben tevreden dat er nu voor hen een onderkomen is en wens namens mezelf en Glenn en Angelique, de lezers van Het Nieuwsblad Online te danken voor de geboden oplossing’, zo besluit Andy Vermaut.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio