Open VLD-voorzitter Henk Dejonghe slaat bal volledig mis

Ereschepen Paul Defoort: “18 jaar in de oppositie is geen toeval”

Ereschepen Paul Defoort: “18 jaar in de oppositie is geen toeval”

Open VLD- voorzitter Henk Dejonghe slaat volgens ere-schepen en ere-provincieraadslid Paul Defoort de bal volledig mis. 18 Jaar op de oppositiebanken blijven steken is volgens Paul Defoort geen toeval. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Volgens ereschepen en ere provincieraadslid Paul Defoort (Katholieke Eenheidslijst en CVP) is de 18 jaar durende oppositiekuur van de Open VLD voorheen VLD geen toeval. Bovendien slaat huidige Open VLD-voorzitter Henk Dejonghe, de bal volledig mis wanneer hij het heeft over: ‘Heeft de gemeente niet te vlug zijn vel verkocht’, aldus oudgediende Paul Defoort.

Onder de titel Gemeentepolitiek Koekelare, stuurde oud schepen en provincieraadslid Paul Defoort volgende mededeling: ‘De voorbije weken was er volgens mij, een overaanbod aan artikels vanuit Koekelare betreffende de komende gemeenteraadsverkiezingen op het Nieuwsblad online’, opent Koekelaars ereschepen en ere –provincieraadslid Paul Defoort zijn mededeling.

‘Het meest actuele is het interview van 21 juli met burgemeester Patrick Lanssens (SP.A), onder de titel “In Koekelare is het aangenaam wonen voor iedereen”. Het is een prachtige bloemlezing van alle realisaties gedurende de laatste 18 jaar. Spijtig dat hij niet vermeld heeft dat deze vele positieve en mooie verwezenlijkingen het werk zijn van een meerderheid, dus niet alleen van de SPA maar evenzeer van coalitiepartner CD&V’, aldus Defoort in zijn mededeling.

Vlot en trouw uitgevoerd

‘Persoonlijk ben ik er nog steeds trots op dat ik betrokken was bij het tot stand komen van deze coalitie einde 1994. Totnogtoe, 18 jaar lang, is deze samenwerking vlot en trouw uitgevoerd....tot spijt van de open VLD.’

‘Voor de voorzitter van deze partij is 18 jaar oppositie genoeg geweest, dat zei hij in zijn toespraak ter gelegenheid van de voorstelling van de kandidaten voor de verkiezingen van 14 oktober 2012, onder de titel “Open VLD Koekelare verpulvert eigen record”. Hij slaat echter de bal volledig mis als hij het heeft over: ”Heeft de gemeente niet te vlug zijn vel verkocht? Bijvoorbeeld: de verkoop van de elektriciteitsregie.’

Persoonlijk aangeklaagd

‘Wel beste heer voorzitter, vraag eens aan de kopman van uw lijst wat zijn voorwaarde was in de aanloop van de verkiezingen periode 1995 – 2000, om eventueel in coalitie te gaan met de CVP. Inderdaad, de verkoop van de regie, terwijl die nog iets waard was! Deze verkoop is uiteindelijk toch gebeurd, niettegenstaande de VLD-groep, in oppositie, harde weerstand bood.’

‘De groep die toen negen leden telde en waarvan er nu nog zes op uw huidige lijst prijken,
hebben mij toen persoonlijk aangeklaagd bij de Raad van State wegens onterecht meestemmen in deze zaak. Ik werd echter door deze raad volledig vrijgesproken! Trouwens deze personen waren praktisch dezelfden die in 1986 een coalitieovereenkomst met de CVP verbroken hebben bij het overlijden van CVP-burgemeester Louis Jonckheere....en dit om een VLD-er burgemeester te laten benoemen’, onderstreept gewezen Koekelaars schepen Paul Defoort.

‘Voornoemde feiten zijn ondermeer aanleiding tot een terecht wantrouwen vanwege de andere partijen.....18 jaar in oppositie is aldus geen toeval’, besluit het Koekelaars CVP-icoon Paul Defoort zijn mededeling.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio