Onder andere boomslepen en touwtrekken tegen paard op het menu

Voor het eerst demonstratie trekpaarden bij recreatie in Hooglede

Hooglede - De inwoners van Hooglede en omliggende kunne komemde zondag 26 augustus in primeur genieten van tal van demonstraties van trekpaarden bij recreatie. Een trekpaard, dat is 1 ton elegantie, een streling voor het oog en eenmaal in actie een waar spektakel. Een 35-tal trekpaarden komen er in actie.

 Het idee om een demomstratienamiddag op het getouw te zetten, speelde al geruime tijd in het hoofd van Hoogledenaar Paul Vermeulen. Het idee liet hem eigenlijk niet meer los en toen hij zijn drie boezemvrienden en paardenliefhebbers Dirk De Muelenaere, Frans
Masschelein en Gino Gouwy in zijn komplot betrok, was het zaakje vlug beklonken.

Geschiedenis trekpaard  

"Het gebeuren is uniek en een primeur voor de streek", begint Paul Vermeulen zijn verhaal. "Weet je vroeger was het Belgisch trekpaard economisch het hoogste goed van ons land, maar eigenlijk moeten we veel verder grasduinen in de geschiedenis om de waarde van een trekpaard juist te kunnen inschatten", vervolgt Paul Vermeulen.

"De fokkerij van een echt Belgisch raspaard dateert uit het begin van de 17de eeuw. In het jaar 1615 werden de postkoetsen in gebruik genomen. Die hadden zeer energieke en sterke paarden nodig voor hun lange reizen met zware voertuigen. Rond 1770 creëerde Karel van Lotharingen hengstendepots in Sint-Niklaas, Gent en Aalst teneinde het type trekpaard te verbeteren naar het meer gevraagde landbouwpaard. Daarom importeerde hij Holstein, Berbers, Normandische, Napolitaanse, Spaanse, Arabische en Engelse hengsten. De resultaten waren echter zeer ontgoochelend en de depots werden tien jaar later opgedoekt. Eén uitzondering: het depot van Aalst voerde rond 1775 een twintigtal Shires in van de Engelse fokker Bakewell. Deze paarden bleken excellente fokhengsten en werden mede de verre voorouders van het Belgische trekpaard."

"Onder het Franse bewind en het eerste rijk van Napoleon sinds 1796 werden er massa's paarden gebruikt voor de ruiterij en artillerie van Napoleon. Daarom creëerde hij in 1806 de keizerlijke stoeterijen. Tevens werd het depot van Tervuren opgericht dat 65 hengsten van diverse rassen gestald had: Engelse en Arabische volbloeden, Normandiers, Percherons, Boulonnais, Shires en zelf Oekraïniers."

"Tijdens de Hollandse periode van 1814-1830 werd de fokkerij niet meer aangemoedigd. En zo kwam het dat in 1830 het pas onafhankelijk verklaarde België bijna geen kwaliteitspaarden bezat. Er werden onmiddellijk door de nieuwe overheid maatregelen genomen om de nationale fokkerij te stimuleren. Het ministerie van Landbouw voerde een verplichte hengstenkeuring in en spendeerde voor een bedrag van 30.000 frank in goud."

" Dit jaarlijks budget werd verdeeld in premies over de negen provincies. Deze politiek wierp snel zijn vruchten af en kort daarna werden uitstekende jonge paarden op de akkers gezien. De aanleg van de spoorweg in 1835 vormde opnieuw een bedreiging. De postkoetsen verloren aan belang en er kwamen honderden kwalitatieve goede paarden op de markt terecht. De landbouw zorgde voor de heropleving door zijn vraag naar sterke paarden voor de akkerbouw. Het was deze economische sector die aan de basis lag van het internationale succes van ons Belgisch Trekpaard", geeft Paul tekst en uitleg.

De stoeterij van Tervuren werd definitief gesloten en betekende een einde van de periode van kruisingen van verschillende rassen. Vanaf dan werd het Belgisch Trekpaard gefokt voor zichzelf en verbeterd door zichzelf. Door een ministerieel besluit van 6 april 1854 werd een commissie opgericht, belast met de verbetering van dit paardenras. Op haar bevel werd aan alle provinciegouverneurs een project voorgelegd voor toekenning van premies aan de beste fokhengsten. Dit werd onmiddellijk door acht provincies aanvaard. Luik gaf zijn akkoord pas in 1877.

"Het Belgisch Trekpaard genoot snel een wereldwijde reputatie. De uitvoer nam een forse groei naar de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Rusland, Frankrijk,...De wereldoorlog 1914-1918 betekende een zware beproeving voor onze fokkers. De Duitsers eisten de beste paarden op, zowel voor hun militaire doeleinden als voor hun fokkerij. Er zouden in totaal 110.138 paarden zijn meegenomen", zo leert ons de geschiedenis aldus organisator Paul Vermeulen.

"Na de bevrijding werd de paardenstapel snel hersteld en werd de periode tussen de beide wereldoorlogen een hoogtijd voor het Belgisch Trekpaard dat als beste ras van de wereld werd beschouwd. België telde toen zo'n 230.000 à 250.000 ingeschreven trekpaarden. Jaarlijks werden er ongeveer 30.000 hengsten en merries uitgevoerd. Elk jaar werden er méér dan 15.000 veulens geregistreerd."

"Kort na het einde van de tweede wereldoorlog ging de motorische paardenkracht een onverbiddelijke en ongelijke strijd aan met de trekpaardenkracht, waarbij deze zonder hoop op weerwraak werd verslagen. Het trekpaardenbestand verminderde om vandaag nog amper nog 6.000 stuks te tellen, Brabanders en Ardenners tezamen. De grote agrarische bedrijven werden gemoderniseerd met tractoren", vult Frans Masschelein aan.

"Gelukkig is de voorliefde en de passie voor ons prachtige trekpaard nog steeds levendig.  Het is bemoedigend dat er een hernieuwde belangstelling is ontstaan voor het trekpaard in de vrijetijdsbesteding. Vele jonge mensen houden één of meerdere merries uit liefde voor het trekpaard en voor de ontspanning. Het aangespannen rijden (mennen) in familieverband is enorm plezierig. Maar ook andere disciplines maken het trekpaard weer geliefd bij de mensen", onderstreept Gino Gouwy.

Spektakel en streling voor het oog 

"Wat het publiek komende zondag 26 augustus te zien zal krijgen, is een unieke voorstelling over het gebruik van trekpaarden bij recreatie. Een trekpaard, dat is een ton elegantie, een streling voor het oog en eenmaal in actie een waar spektakel."

"Er zullen demonstraties zijn met 30 à 35 trekpaarden en het publiek zal ongetwijfeld genieten van onder andere: allerlei werkzaamheden op het veld, touwtrekken door verenigingen tegen een trekpaard ingedeeld in een dames- en heren competitie met voor het winnende team een mooie prijs, het boomslepen, maar ook van de ponyritten en het  vliegend tapijt voor de kinderen. Er zijn ook ritten met een koets en er is de voorstelling trekpaardhengsten uit een topfokkerij", onderstreept Dirk De Muelenaere tot slot.

Vermeldenswaard is nog dat de organisatoren een muzikaal optreden aanbieden van “The Wharton Free Line Dancers country and western.

Op het terrein staat een tent met cafetaria en er is parking voorzien voor toeschouwer en deelnemers. En als extra toetje kunnen we nog meegeven dat het hele evenement gratis is, zowel inkom als parking.

Info

Datum : 26/08/2012
Aanvang: 13 uur
Plaats : Hooglede, Kruispunt van de Beverenstraat met Meiboomstraat te 8830 - Hooglede, langs de Rijksweg.

Voor meer informatie kun je terecht bij de inrichters, Vermeulen Paul (0475/38 53 45), De Muelenaere Dirk (0477/66 97 48), Masschelein Frans (051/70 12 05) en bij Gouwy Gino (0478/70 83 68). 
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio