Lijsttrekker Marc Devrome: "We hebben nog tijd om onze lijst met kandidaten bekend te maken"

N-VA Koekelare gaat voor “Een veiliger en socialer Koekelare voor jong en oud”

N-VA Koekelare gaat voor “Een veiliger en socialer Koekelare voor jong en oud”

N-VA-lijsttrekker Marc Devrome (linksop de foto) laat zich niet opjutten om zijn kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend te maken. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Het blijft akelig stil rond de bekendmaking van de kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bij de N-VA in Koekelare. Dat vinden althans tal van kiezers in het dorp van de Fransmans. Lijsttrekker Marc Devrome is er echter gerust in. "Ik laat me niet opjagen, we hebben nog tijd zat! Dat wil echter niet zeggen dat we op ons lui gat zitten, integendeel. We werken hard en hebben al enkele speerpunten klaar waarmee we de stem van de kiezer voor ons willen winnen. Zo gaat N-VA Koekelare voor "Een veilig en socialer Koekelare voor jong en oud", aldus Marc Devrome.

"In de voorbije decennia kende Koekelare een omwenteling van een kleine, rustige gemeente tot een bloeiende trekpleister in het hart van het Houtland. Door de vele infrastructuurgerichte investeringen door de jaren heen werd het gezicht van onze gemeente mooier en aantrekkelijker", vertelt N-VA-lijsttrekker Marc Devrome aan de telefoon.

"Vele mensen zijn dan ook gecharmeerd door de vele mogelijkheden die onze gemeente biedt in de nabijheid van de dorpskern. Van sport- en shoppingplezier in Koekelare, over historische bezienswaardigheden in Koekelare tot de kalmte en rust in onze dorpen Bovekerke en Zande, met niet te vergeten De Mokker. In Groot Koekelare vindt men voor elk wat wils."

Aantrekkingskracht bron van inkomsten

"De aantrekkingskracht van Koekelare voor buitenstaanders moet nog verbeteren. Dat wordt meteen ook een grote bron van inkomsten voor onze gemeente. De bezoekers moeten ons mede in staat stellen om Koekelare uit te bouwen tot een nog modernere gemeente dan ze vandaag is. We kunnen er niet om heen dat een bloeiend toerisme een onlosmakelijk deel is gaan uitmaken van de identiteit van gemeentes. Bewijs daarvan zijn in Koekelare de talrijke bloeiende horeca zaken",benadrukt Devrome.

"N-VA komt als politieke partij voor de eerste maal op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare met een eigen lijst. Met een ploeg van nieuwe, enthousiaste gezichten willen wij met een verfrissend verhaal van verandering een nieuwe wind laten waaien op lokaal politiek vlak. Het is onze ambitie om het succes van N-VA in Vlaanderen door te trekken naar Koekelare. Wij zijn overtuigd dat N-VA Koekelare een kwalitatieve meerwaarde kan bieden. Samen kunnen we een mooie toekomst verzekeren voor Koekelare en al haar inwoners."

"N-VA is de politieke garantie om van Koekelare een dynamische Vlaamse Gemeente van de 21ste eeuw te maken. Een gemeente die leefbaar moet zijn voor jong en oud. De N-VA is de kracht van verandering. Het is onze vaste overtuiging dat deze verandering in Koekelare begint", aldus een enthouiaste Marc Devrome.

Sococialer & veiliger Koekelare

Jullie focussen zich op een socialer en veilger Koekelare, hoe zien jullie dat concreet? 

"Onder de noemer ´Een sociaal Koekelare voor iedereen´ verstaan wij het volgende", stelt de Koekelaarse N-VA-lijsttrekker. "Ook in Koekelare leven mensen die het financieel moeilijker hebben. Een belangrijke factor in de informatie- en dienstverlening voor mensen die er nood aan hebben is een Sociaal Huis (Ocmw) in Koekelare. N-VA Koekelare wenst dat het Sociaal Huis zijn rol kan uitbouwen en versterken. Bovendien moet ze actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden met andere actoren op het terrein. Bovendien kan het Sociaal Huis op heel wat vlakken een hoofdrol of coördinatiefunctie invullen: preventiecampagnes rond gezondheidszorg, aandacht voor mindervaliden, toegang tot gebouwen, aanpassing openbare wegen, enz." 

"Een sociaal beleid is voor N-VA Koekelare een transparant en efficiënt beleid. Een beleid dat burgers verantwoordelijkheid geeft maar hen ook kordaat wijst op plichten waar rechten de overhand zouden nemen. Een leefloner heeft recht op een leefloon maar moet ook actief op zoek gaan naar een gepaste tewerkstelling of begeleiding. Wie een huursubsidie ontvangt heeft de plicht om de woning als een goede huisvader te onderhouden. Werk en taal zijn volgens N-VA Koekelare de instrumenten bij uitstek die leiden tot een betere leefsituatie en zelfredzaamheid. Daarom dient ingezet te worden op
werkactivering en voldoende aanbod van lessen Nederlands", doceert een op dreef zijnde Marc Devrome.

"Bovendien is een sociaal beleid pas echt sociaal als de middelen ten goede komen van de mensen die ze echt nodig hebben. Misbruik van middelen, domiciliefraude en sociale fraude kunnen we echt niet aanvaarden! Hiervoor dient streng te worden opgetreden zodat we meer overhouden voor de echte behoeftigen in onze gemeente. N-VA Koekelare komt op voor een rechtvaardig sociaal beleid dat misbruiken opspoort en bestraft."

"Zo moet het OCMW Koekelare, beter en nauwkeuriger controleren of de haar toegekende middelen op een correcte en transparante wijze worden ingezet (de zgn. ‘middelentoets’).
N-VA Koekelare wil duidelijke regels voor toewijzing sociale voordelen: geen vriendjespolitiek maar objectieve criteria. N-VA Koekelare vindt ook dat ons huidig gemeentebestuur ‘armoede importeert ten behoefte van sociale premies’, met alle gevolgen vandien. Tot slot vindt N-VA Koekelare ook dat niet iedere nieuwe verkaveling een sociale verkaveling dient te zijn", aldus lijsttrekker Devrome.

Een Veilig en Net Koekelare

Een veilig Koekelare is voor N-VA een absolute topprioriteit. Zowel op straat als in gebouwen moet het veiliger, stelt de lokale N-VA-er onomwonden. "In een veilig Koekelare is het aangenaam wonen of verblijven. N-VA Koekelare vraagt aandacht en aanpak van de kleine diefstallen en overlast waarmee inwoners geconfronteerd worden. Wij pleiten voor een totale veiligheidsaanpak: eerst preventie dan sanctioneren. Bovendien gaan wij op zoek naar efficiëntiewinsten in de politiezone en brandweer, met het oogmerk de burger een verhoogd veiligheidsgevoel te bezorgen", onderstreept de Koekelaarse politicus.

"N-VA Koekelare vraagt Koekelare om zich naast een duurzame gemeente zich ook te profileren als propere en nette gemeente. Niet door dure en moderne machines te kopen maar door alle actoren te betrekken in een sensibiliserings- en handhavingsbeleid waarbij de verbruiker betaalt. N-VA Koekelare wil objectieve veiligheid met meer zichtbare politiepatrouilles en uitbreiding van het politiekorps tot minstens zes interventie- inspecteurs. Investeren in een gebouw in een andere gemeente kan niet, toch niet met het belastingsgeld van de Koekelarese burgers. Verhuizen naar Diksmuide is daarom geen optie", aldus Marc Devrome.

"N-VA Koekelare vraagt ook om de opstarten en vooral blijvende ondersteuning van het BIN of de Buurtinformatienetwerken. We ijveren voor een versterkte aandacht en naleving van wetten en reglementering omtrent brandpreventie- en veiligheid. De brandveiligheid is ook gebaat bij een meer actieve betrokkenheid van de bevolking zelf. Ook bij het verlenen van bouwvergunningen dient men de brandweer te betrekken met oog op betere brandveiligheid."

"N-VA Koekelare vraagt een gezond beleid voor brandweervrijwilligers met het oog op een modern, praktisch en feilloos functioneren van de brandweerzorg, enerzijds en de betaalbaarheid ervan anderzijds. N-VA Koekelare wil blijvend investeren in materiaal, opleiding en fysieke paraatheid van onze brandweermensen."

"Beter toezicht op het al dan niet sociaal maken van verkavelingenactiviteiten. Veiligheid, parkeerbeleid en netheid positief gaan remediëren. N-VA Koekelare wil een proper Koekelare, een goed onderhouden en net openbaar domein, zo dient er meer aandacht te zijn voor het plaatsen van meer vuilnisbakken in het straatbeeld en gerichte campagnes tegen zwerfvuil. Zo moet er ook kordater opgetreden worden tegen het sluikstorten en hondenpoep. Iedere bosbezoeker weet hoe frustrerend het is om in de Koekelaarse bossen te gaan wandelen en elke tien stappen in een drol te trappen", ondersteept Devrome bloedserieus.

"Koekelare kan ook beter op gebied van groen! Iedere gemeente die men binnenrijd ziet men proper onderhouden groene zones en prachtige bloemperken. Echter in ons Koekelare gedijt het onkruid zodanig dan het een echte wildernis lijkt", aldus N-VA-lijsttrekker Marc Devrome.

De lokale N-VA-afdeling heeft nog tal van speerpunten, maar die komen in een volgende bijdrage aan de beurt. Zo hebben ze onder andere ook een visie wat betreft de versterking van het jeugd- en sportbeleid, het parkeerbeleid en de mobiliteit in Koekelare, het seniorenbeleid en de gemeentelijke financien. Tot slot hebben ze ook oog voor een ‘ondernemingsvriendelijk’ Koekelare en de versterking van het jeugd- en het sportbeleid.

"N-VA Koekelare trekt op 14 oktober 2012 bewust onafhankelijk naar de kiezer. Wij leggen ons deelnemen aan het gemeentelijk bestuur in de handen van de burgers van Koekelare.
Het is de burger, en alleen de burger van Koekelare die zal beslissen of we kunnen deelnemen aan het bestuur of niet, hoe groot ons mandaat word beslist alleen de kiezer", aldus Marc Devrome tot besluit. 
 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio