Het fenomeen ‘zwerfvuil’ is een echte schande

Jean-Pierre Vanoverbeke: “Burgemeesters en Schepenen hebben mij besmet met politiek virus”

Jean-Pierre Vanoverbeke: “Burgemeesters en Schepenen hebben mij besmet met politiek virus”

Jean-Pierre Vanoverbeke werd besmet met het politiek virus door tal van burgemeesters, schepenen en raadsleden waarmee hij gedurende 32 jaar als administratief medewerker heeft gewerkt. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Sinds 32 jaar is Jean-Pierre Vanoverbeke werkzaam als administratief medewerker op het gemeentehuis van Koekelare, maar weinigen zien in Jean-Pierre een politicus. Toch prijkt hij verrassend en tot spijt van wie het benijd, op de twaalfde plaats bij de CD&V. “Burgemeesters, Schepenen en tal van raadsleden hebben me in die 32 jaar, kennelijk besmet met het politiek virus”, lacht Jean-Pierre die alle straten van Koekelare doorkruist heeft om te flyeren. Jean-Pierre die zelf gehandicapt is wil in de eerste plaats werk maken van een betere toegankelijkheid van alle openbare gebouwen en aangepaste voetpaden voor rolstoelgebruikers.

Jean-Pierre Vanoverbeke is administratief medewerker bij het Gemeentebestuur Koekelare. Aan hobby’s heeft Jean-Pierre geen gebrek. Hij kijkt voetbal, is duivenliefhebber, gaat nog af en toe eens recreatief vissen en speelt keyboard op een Roland Prelude. Nu wordt het rijtje aangevuld met politiek.

Stap in het onbekende

“Sinds 32 jaar ben ik werkzaam op de dienst Ruimtelijke Ordening bij het gemeentebestuur waarvan tot voor twee jaar tevens op het gemeentesecretariaat. In deze periode heb ik met enkele Burgemeesters, Schepenen en heel wat raadsleden mogen werken. Stuk voor stuk mensen die het goed meenden. Kennelijk hebben zij mij besmet met het ‘politiek virus’ zodat ik dan ook al geruime tijd de beslissing heb genomen om deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het ten dienste staan van de mensen aan mijn balie doe ik al 32 jaar, als politicus moet dit toch anders zijn”, steekt Vanoverbeke van wal.

“Mijn keuze viel op een van de twee meerderheidspartijen die samen de laatste jaren heel wat verwezenlijkt hebben. De CD&V, een partij die staat voor het algemeen welzijn van iedereen, {iedereen inbegrepen}, dus de ganse bevolking, zonder onderscheid, is iets waarin ik me volledig kan terugvinden, ten dienste staan van en voor iedereen! Komt daarbij dat ik beroepshalve veel moet samenwerken met de Schepen van Ruimtelijke Ordening Eric Huyghe, dus was de keuze vlug gemaakt. Ook in de vorige en het huidige kiesprogramma van de CD&V kan ik mij terugvinden. Samen moeten we verder werken aan de ingeslagen weg”, verdedigt Jean-Pierre zijn keuze voor de CD&V

Wat zijn je persoonlijke politieke ambities, vroegen we de kersverse politicus. “Bij je eerste deelname aan de verkiezingen zet je in ieder geval al een stap in het onbekende. Nu weet ik al een beetje wat een campagne eigenlijk inhoudt.”

“Samen met mijn echtgenote, een medekandidaat heeft ook een deel voor zijn rekening genomen, hebben wij onze mooie gemeente doorkruist en in alle brievenbussen een flyertje gestoken. Af en toe zagen we iemand buiten staan waar we een kort gesprekje mee hadden maar daar hielden we het bij”, geeft Vanoverbeke aan.

“Mijn ambities” stelt hij een wedervraag. “Iedereen die deelneemt aan de verkiezingen wil goed scoren al weet je dat de ene meer stemmen achter zijn naam krijgt dan de andere en de stemmenkanonnen het grootste aantal”, stelt J.P. overtuigd.

“Het zou aangenaam zijn mocht ik goed scoren, wat een nog grotere stimulans zou zijn om mij verder in te zetten voor alle inwoners van onze gemeente, zowel in als buiten het gemeentehuis. In elk geval zal in na de verkiezingen verder doorgaan met wat ik al jaren doe, mij hier en daar inzetten voor de een of andere vereniging en mij ook verder engageren bij en voor de CD&V.”

Betere toegankelijkheid en voetpaden

We waren curieus met wat Jean-Pierre Vanoverbeke over de brug zou komen wat betreft programmapunten waarvoor hij de nek zou uitsteken. Maar de kersverse CD&V-kandidaat weet duidelijk waarvoor hij wil gaan. “Ik heb maar twee doodgewone speerpuntjes, maar het zijn er wel die tellen”, maakt hij me duidelijk.

“Het eerste, en dit heeft dan ook te maken met het feit dat ik zelf een handicap heb, is een betere toegankelijkheid van alle gebouwen en een perfecte en aangepaste toestand van de voetpaden en wegen voor mensen met een beperking.”

“Mensen die moeilijk te been zijn, rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens, mensen die gebruik maken van een looprekje, enz. zijn dergelijke toestanden heel vervelend. Begrijpe wie begrijpe kan….. maar de vergaderzaal in de nieuwe vleugel van het gemeentehuis is enkel te bereiken via een, dan nog zeer steile, trap. Heel jammer dat de ‘plateaulift’ dat het oude met het nieuwe gedeelte verbindt, geen gewone lift is die ook tot in de kelder komt”, stelt Jean-Pierre Vanoverbeke heel duidelijk.

“Een tweede speerpunt, en dit stoort me met de dag meer en meer, is het talloze zwerfvuil die overal rondslingert. De deelnemers aan de jaarlijkse zwerfvuilactie weten maar al te goed wat ik bedoel. Zij worden op deze dag geconfronteerd met dit fenomeen, eigenlijk een echte schande als je ’t mij vraagt.”

“Deze avond zag ik nog een bewoner van de Provinciebaan langs de Zuidstraat ettelijke lege blikjes oprapen. “Ik ben dat gewoon” zei hij me, “een paar keer week doe ik dit”! De Gemeentelijke Administratieve Sanctie voor zwerfvuil dient dan ook op korte termijn, om niet te zeggen onmiddellijk, effectief toegepast te worden”, zegt en maakt Jean-Pierre zich terecht boos.

Beter doen geen evidentie

“Over het algemeen mogen we stellen dat we in een gemeente wonen waar het nog prettig wonen is. Verandering, verbetering zou ik zeggen, hier en daar nog wat bijschaven is eigenlijk beter verwoord. De ingeslagen weg verder bewandelen is wel nodig.”

Op de vraag wat hij vindt van het huidige beleid en dat van de afgelopen vijf jaar, is J.P. heel duidelijk. “Eén ding staat vast, de coalitie van de laatste 18 jaar heeft prachtig werk verricht en dit op alle vlakken. De volgende coalitie, wie dit ook moge zijn, dient dit prachtig werk verder te zetten, minstens te evenaren, eventueel nog beter te doen, hoewel dit laatste niet evident zal zijn.”

Wat moet er volgens jouw gedaan worden op het vlak van mobiliteit en wat moet er gedaan worden om de Dorpstraat opnieuw aantrekkelijk te maken voor de middenstand?

“Een belangrijk punt op het gebied van mobiliteit is vooral verkeersveiligheid. Een degelijk wegennet en prioritaire aandacht voor de zwakke weggebruikers is een steeds weerkerende must. De aanleg van een aantal nieuwe fietspaden bracht al een inhaalbeweging die verder moet uitgebouwd worden. Het onderhoud van alle fietspaden moet veel beter en is een must.”

“De Dorpsstraat ligt er momenteel redelijk verlaten bij. De nieuwe winkels en ketens groeperen zich op winkelsites die goed bereikbaar zijn en waar je als klant van de ene naar de andere winkel kan wandelen. Hoe maken we de Dorpsstraat terug aantrekkelijk, ik zou het echt niet weten, maar als iemand het weet, breng het naar buiten, maak van onze winkelstraat van weleer, van toen ik nog een kleine jongen was, terug een echte winkelstraat”, schreeuwt Jean-Pierre spreekwoordelijk om hulp.

Eigenaars van slapende kavels wakker schudden

Wanneer we het punt ruimtelijke ordening aansnijden, spitst Jean-Pierre Vanoverbeke zijn oren, want dan komen we op zijn terrein terecht. We vragen hem dan ook recht voor de raap en op de man af, hoe hij de toekomst ziet op het vlak van ruimtelijke ordening in Koekelare en welk beleid er volgens hem de komende jaren moet gevoerd worden wat betreft wonen en aantrekken van industrie.

“Koekelare is sinds jaren een voorbeeld van goede ruimtelijke ordening en moet dit ook blijven in de toekomst. Denken we maar aan de gemeentelijke verkavelingen Moerewegel, Nieuwenhove, De Wallaart, enz. Op de een of andere manier moet de gemeente de eigenaars van een ‘slapende kavel’ bouwgrond ertoe kunnen aanzetten, om deze op de markt te brengen. Niet gemakkelijk als je het mij vraagt, maar waar een wil is, is een weg.”

“Zelf initiatief nemen als gemeente is ook een optie. Van zodra de mogelijkheid er zal zijn dient de gemeente nieuwe bouwzones aan te snijden. Betaalbare (kleine) kavels dienen dan aangeboden te worden aan de jonge gezinnen”, zegt Vanoverbeke klaar en duidelijk.

“De uitbreiding van de ambachtelijke zone zal hopelijk binnenkort een feit zijn, dit na een lange lijdensweg. Nu al dient uitgekeken naar een verdere uitbreiding en dit vooral, gezien de vraag van jonge beginnende zelfstandigen, naar kleine tot middelmatige percelen. Grote- en vervuilende industrie horen niet thuis in Koekelare!”

Tot slot vindt de nieuwbakken politicus dat er niet echt een onveiligheidsgevoel waar te nemen is. Eerder is de bevolking af en toe wat onrustig als ik dit zo hoor. De politie vaker zien in het straatbeeld kan hieraan verhelpen. Het stoot mensen tegen de borst als verteld wordt dat in bepaalde zaken drugs worden gebruikt en/of verhandeld en hieraan niks wordt gedaan. Effectief optreden tegen drugs is wel een must”, besluit Vanoverbeke overtuigend.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio