Vermaut legt klacht neer bij de West-Vlaamse gouverneur

Voorzitter gemeenteraad Kelly Tanghe: “Gemeenteraad geen speeltuin”

Gemeenteraadsvoorzitter Kelly Tanghe stelt dat de gemeenteraad geen speeltuin is en dat is bij Andy Vermaut in het verkeerde keelgat geschoten. Hij legde klacht neer bij de gouverneur. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Koekelarenaar en lijsttrekker van Opbouw Koekelare/Groen Koekelare, heeft klacht neergelegd bij de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. Hij vindt zich onheus behandelt door Kelly Tanghe (SP.A), voorzitter van de gemeenteraad in Koekelare. Net voor aanvang van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari laatstleden, vroeg de gemeenteraadsvoorzitter beleefd, dat iedereen op zijn stoel zou plaatsnemen want dat de gemeenteraad geen speeltuin is. Bij Vermaut die zijn vijfjarig dochtertje had meegebracht naar de raadszitting, schoot dit in het verkeerde keelgat. “Ik kan mij niet verdedigen in een zitting waar ik geen recht heb om iets te vertellen”, stelt Vermaut nu, bijgevolg dien ik klacht in.

 De klacht die Andy Vermaut heeft ingediend bij de Raad van State wat betreft onregelmatigheden die zijn gebeurd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, zou volgens Andy Vermaut ondertussen bezorgd zijn aan de gemeente Koekelare en ter inzage liggen in het gemeentehuis. “Burgemeester Lansens heeft alvast laten verstaan er keihard op te zullen reageren”, aldus de lijsttrekker van Opbouw Koekelare/Groen Koekelare. “Waarom is dit toch nodig? Als het toch allemaal ongegrond is...”

Andy Vermaut mocht ondertussen al enkele spontane scheldpartijen van enkele politici ondervinden in de laatste gemeenteraad wat hem onder andere er toe noopte om klacht in te dienen bij de gouverneur van West-Vlaanderen, zo staat te lezen in zijn persnota.

Geen speeltuin

Afgelopen maandag 21 januari 2013 woonde Andy Vermaut, de gemeenteraad van Koekelare bij. “Gezien dat mijn dochtertje zelf te kennen had gegeven dat ze eens de gemeenteraad wou bijwonen, bracht ik mijn vijfjarig dochtertje mee naar de gemeenteraadszitting. Sarah wou dat van dichtbij eens zien en meemaken. Een eerste beginnende interesse in de politiek en tevens in fotografie. Gezien haar jonge leeftijd kan ik dat alleen maar aanmoedigen”, zegt Andy Vermaut verder in zijn persnota.

“Eerst en vooral wil ik stellen dat ik redelijk ontevreden ben over de manier waarop mijn dochtertje in deze gemeenteraad door de voorzitter werd aangesproken. Ik kan mij niet verdedigen in een zitting waar ik geen recht heb om iets te vertellen. Vandaar dat ik een brief hieromtrent heb geschreven naar het ambt van de gouverneur.”

In een zevental puntjes legt Vermaut zijn grieven voor aan West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, die ondertussen aan het adres van Andy Vermaut, een bevestigingsbrief heeft verstuurd dat hij de klacht heeft ontvangen en waarin hij belooft dat hij de zaak gaat onderzoeken.

“Een punt dat mij van het hart moet, is het feit dat de voorzitter bij het starten van de gemeenteraad van 21 januari 2013, mevrouw Kelly Tanghe, luid stelde dat het hier geen speeltuin is. Een directe verwijzing naar mijn dochtertje Sarah Vermaut die op dat moment een plaats zocht alvorens het feit dat ze daar speels foto's had genomen van de raadsleden. Ik was met dochterlief al om 18u30 aanwezig in de raadszaal. Ze zat naast mij, maar de heer Paul Bailleul van het ontwerpbureau Bailleul had deze plaats ingenomen omdat Sarah toen nog niet op haar plaats zat. Daardoor moest ik een nieuwe plaats voor mijn dochtertje zoeken. Mag ik er op wijzen dat mijn dochter de gemeenteraad op geen enkele manier heeft gestoord en ik elke aanval op haar, in deze dus echt onterecht vind. Ik vind deze opmerking dan ook niet zo sportief en al helemaal niet kindvriendelijk, zeker als je weet dat de voorzitter zelf ook kinderen heeft en er een zekere redelijkheid en billijkheid aan de dag mag gelegd worden”, aldus Andy Vermaut.

Foto’s

“Een volgende punt dat mij van het hart moet, is dat raadslid Gotelaere tijdens de zitting een opmerking heeft gemaakt over het feit dat ik foto's maakte in de openbare zitting en dit tijdens punt zes van de agenda, waar het bestek werd goedgekeurd en de presentatie van het vernieuwde ‘Käthe Kollwitz’-museum aan bod kwam.”

“Het is mij niet duidelijk waarom ik geen foto zou mogen maken wanneer slides vertoont worden en toelichting gegeven wordt over een culturele aangelegenheid. Ik heb inderdaad foto's gemaakt van de vertoonde slides. Graag had ik van uw ambt een verduidelijking gehad, van wat kan en niet kan tijdens de gemeenteraad. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat men mij hier persoonlijk nog eens wou raken, zonder dat ik mij kan verdedigen. Ik zag dat aan het leedvermaak bij de heer schepen Dirk Ampoorter die na demarche van Gotelaere echt een groot persoonlijk plezier ondervond. Plezier in het raken van mensen. Is dit de manier van werken in lokale politiek?”

“Nadien heeft burgemeester Patrick Lansens zelf een opmerking gemaakt aan de heer Paul Bailleul van het ontwerpbureau, om luider te spreken zodoende dat het voor de raadsleden beter hoorbaar was. De heer Paul Bailleul gaf uitleg buiten de kring van de gemeenteraad aan de raadsleden. Als raadsleden al problemen ondervinden met de akoestiek van het gebouw, wat dan met het publiek die erbij zit? Iedereen die in de kring van de gemeenteraad zit, kan elkaar goed begrijpen. Vanaf dat er iemand buiten de kring uitleg geeft, zijn er problemen wat betreft het verstaan van wat men vertelt. Dit heeft de burgervader in eigen kring, nu ook kunnen opmerken. Hetzelfde geldt voor de mensen die in het publiek zitten”, vervolgt Vermaut.

Rariteit

“Een derde punt dat ik onder uw aandacht wil brengen, is het feit dat de gemeenteraad op een zeer rudimentaire manier wordt georganiseerd en men het de bezoekers opzettelijk heel saai maakt en het voor bezoekers soms onmogelijk is om te begrijpen wat de mensen er zeggen in de kring van de raadslieden. Sommige zaken zijn echt onverstaanbaar. Ik wil maar zeggen dat ik het jammer vind dat anno 2013 het nog steeds mogelijk is dat er een op een dergelijke manier aan politiek wordt gedaan. Het is jammer dat men geen rekening houdt met het publiek en de politici steeds op zichzelf gericht zijn in deze. De openbaarheid van bestuur komt in het gedrang door de onverstaanbaarheid van wat sommige raadsleden zeggen.

“Een vierde punt dat ik wens aan te kaarten wat betreft de gemeenteraad van 21 januari 2013, is het feit dat er voor het aanstellen van de vertegenwoordiger van de MIROM, in de stemming voor de aanduiding van het lid van de oppositie, iets eigenaardigs is gebeurd. Een lid van de gemeenteraad heeft hier voor Stijn Ramboer gestemd en negen mensen hebben voor Tom Pollentier gestemd. Is het normaal dat er voor de schepen van sociale werken wordt gestemd, terwijl het precies over de stemming van een lid voor de oppositie ging? Moet deze stemming niet worden overgedaan? Dat is toch niet heel correct”, zo brieft Vermaut de gouverneur.

“Een vijfde punt is de vraag of het wenselijk is dat er vaak dialect wordt gesproken op de gemeenteraad. Of het niet van een essentieel respect betuigt om elkaar in het ‘Algemeen Nederlands’ aan te spreken? Een zesde aangelegenheid is dat er in de gemeenteraad geen enkele uitleg wordt gegeven wat er van de vertegenwoordigers in de diverse organen wordt verwacht. Welke taak hebben zij, behalve te vertegenwoordigen? Wat wordt er hierover terug gecommuniceerd naar de burger? Hoe wordt openbaar verantwoording afgelegd voor al deze mandaten? Een puntje dat ik u wens te suggereren in het algemeen, is aan de gemeenteraden vragen om een provinciaal puntje toe te voegen aan elke gemeenteraad, zodoende dat de provincie ook via de gemeenteraad kan communiceren over enkele van zijn initiatieven”, aldus Vermaut in zijn brief aan de gouverneur.

Sereniteit en orde

Wij vroegen gemeenteraadsvoorzitter Kelly Tanghe (SP.A) – die totaal verrast was dat er een klacht tegen haar werd ingediend bij de gouverneur – om een reactie en Kelly gaf haar visie op het gebeuren.

“Ik meen daar terecht reden toe gehad te hebben. De raadszittingen moeten in alle sereniteit kunnen verlopen. Er moet orde zijn en het kan zeker niet de bedoeling zijn dat er tijdens de raad constant heen en weer gelopen wordt. Er mag ook geen reactie komen van niemand die in de zaal aanwezig is. Gezien de raadszitting ging beginnen heb ik inderdaad gevraagd dat iedereen op zijn stoel ging plaatsnemen want dat de raadszaal geen speeltuin is. Het is beter te voorkomen dan achteraf te moeten ingrijpen als het kalf verdronken is”, aldus voorzitter Kelly Tanghe, die al evenmin begrijpt waarom men daarmee de gouverneur lastig valt. “Maar enfin, we zullen zien hoe gouverneur Decaluwé daarop zal reageren. Ik weet dat ik mijn werk au sérieux neem en dat orde in de raadszaal geen overbodige luxe is.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio