Meerderheid wil meer Koekelarenaars aanzetten tot duurzaam sporten

N-VA Koekelare blij met subsidie voor sportvloer

Koekelare - Vlaams minister van Sport Philippe Muyters trekt in totaal 3 miljoen euro uit voor de vernieuwing of de aanleg van 62 sportvloeren in 59 gemeenten. Ook Koekelare diende met succes een aanvraag in en kan dankzij N-VA-minister Muyters op een subsidie rekenen.

 Vlaanderen subsidieert 50% van de geraamde kosten, met een maximum van 40.000 euro. Het resterende bedrag draagt de gemeente zelf bij. Het is een belangrijke financiële impuls voor het gemeentebestuur van Koekelare om sporthal 1 van een nieuwe vloer te voorzien, zodat die aan de Europese normen voldoet. Het initiatief past in het "gezond Sporten"-beleid van minister Muyters: wie sport op een degelijke ondergrond maakt immers minder kans om een letsel op te lopen’, stelt N-VA Koekelare in een pesnota.

Vlaams sportminister Muyters: “Ik wil dat Vlamingen hun favoriete sport kunnen beoefenen in optimale omstandigheden. Blessures zijn vaak te wijten aan verkeerd materiaal of een slechte ondergrond. Vandaar het initiatief om de kwaliteit van sportvloeren te verbeteren. Vlaanderen subsidieert 50% van het investeringsbedrag van een nieuwe sportvloer. We geven heel wat lokale besturen een financieel duwtje in de rug, zodat zij in deze budgettair moeilijke tijden toch kunnen blijven investeren in lokale sportinfrastructuur.”

Sport voor allen

De meerderheid van N-VA en SP-A, staat in Koekelare onder de noemer “Sport voor Allen”, voor een activerend sportbeleid, zodat alle inwoners van Koekelare, jong en oud, in hun directe leefomgeving op een veilige, gezonde en kwaliteitsvolle manier kunnen bewegen en sporten. Ze benadrukken daarbij de gemeenschapsvormende rol die sport heeft als sociaal bindweefsel in onze maatschappij.

‘Om dit te realiseren is een geoliede samenwerking tussen alle sport actoren erg belangrijk. Op lokaal vlak neemt de gemeentelijke sportdienst hierin de regierol op. Zo willen we als gemeentebestuur, meer mensen aanzetten tot duurzaam sporten. Koekelare ontwikkelde een coherente visie op het lokale sportgebeuren en geven dit vorm in een lokaal sportbeleid. Om een kwaliteitsvol sportaanbod te garanderen, is het dus ook belangrijk om te investeren in de professionalisering van onze sportinfrastructuur’, besluit N-VA Koekelare, die dan ook uiterst tevreden is dat de minister Koekelare niet vergeten is en met de toegekende subsidie, een financiële steun biedt.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio