Raad stelt heel wat kritische vragen over kostprijs en realisatie van het kerkenplan

Raad stelt heel wat kritische vragen over kostprijs en realisatie van het kerkenplan

Foto: Francis Croes

Kortessem - Op de gemeenteraad werd het kerkenplan van de parochiefederatie Kortessem goedgekeurd. De oppositie had heel wat kritische bedenkingen bij dit kerkenplan. De uitvoering ervan is volgens hen niet betaalbaar en onrealistisch.Op de gemeenteraad werd het kerkenplan van de parochiefederatie Kortessem goedgekeurd. De oppositie had heel wat kritische bedenkingen bij dit kerkenplan. De uitvoering ervan is volgens hen niet betaalbaar en onrealistisch.

Met dit kerkenplan wordt de toekomstige bestemming van de zes Kortessemse kerken: de Sint-Pieterkerk Kortessem-centrum, de Sint-Agapituskerk Vliermaal, de Sint-Quintinuskerk Guigoven, de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Vliermaalroot, de Sint-Pietersbandenkerk Wintershoven en de Sint-Amanduskerk Zammelen vastgelegd. Uit het kerkenplan blijkt dat de federatiekerk van Kortessem-centrum en de kerk Wintershoven in de toekomst, hun huidige kerkelijke bestemming behouden. De overige 4 kerken krijgen een belangrijke culturele en sociale nevenbestemming. Het totale kostenplaatje voor de voorgestelde aanpassingen aan de Kortessemse kerken wordt geraamd op enkele miljoenen euro’s. De oppositie had heel wat vragen bij de kostprijs en de realisatie van dit kerkenplan. S.P.a en Open VLD uitten, bij monde van Willy Claes Hugo Philtjens, kritiek op het feit dat het kerkenplan pas nu aan de raad werd voorgelegd; nadat het plan reeds de goedkeuring had gekregen van het Centraal Kerkbestuur en het bisdom. Hugo Philtjens: “Drie van de zes kerkfabrieken hebben bovendien reeds een architectenbureau aangesteld om de in het kerkenplan voorgestelde verbouwingen vorm te geven. Het is evenwel aan de raad om een prioriteitenlijst voor eventuele realisatie op te stellen.” Willy Claes S.P.a vindt daarenboven dat de nevenbestemmingen, die het kerkenplan voorstelt, veelal zinloos zijn. Willy Claes: “Zij zorgen er voor dat onze huidige buurt- en parochiehuizen overbodig worden en hun publieke functie verliezen. Verder heb ik mijn bedenkingen over de neutraliteit bij het toekomstig gebruik van deze heringerichte kerkgebouwen.” Raadslid Ernest Eckelmans CD&V, gewezen schepen voor de kerkfabrieken: “Uiteraard zullen wij, als gemeente, de eerstvolgende maanden en jaren een prioriteitenlijst moeten opstellen om te komen tot een chronologische realisatie van de voorgestelde verbouwingen op basis van de beschikbare middelen” 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio