Huldenberg vroeger en nu (II): De Sint-Rochuskapel te Huldenberg

Huldenberg - Hoe zag Huldenberg er vroeger uit? Is de gemeente sterk gewijzigd ? Of is het verleden overal nog aanwezig?

Met deze fotoreeks proberen we een antwoord te geven op deze en andere vragen. Regelmatig zullen hier foto’s verschijnen die passen in de reeks ‘Huldenberg vroeger en nu’ met ofwel beelden van vroeger en nu van dezelfde locatie of vergelijkbare beelden van dezelfde omgeving.

Dit keer is het de beurt aan de Sint-Rochuskapel omdat het zondag 12 augustus de 16de editie is van de driejaarlijkse Sint-Rochusommeganck.

De ‘heilige’ Rochus
De heilige Rochus werd rond 1295 geboren in het Franse Montpellier. Na de dood van zijn rijke ouders gaf hij alle bezittingen weg en werd hij een bedelende pelgrim in 1317. Onderweg op pelgrimstocht naar Rome genas hij vele pestlijders, aangezien deze besmettelijke ziekte net op dat ogenblik genadeloos toesloeg en aan zeker 1/3 van de toenmalige Europese bevolking het leven koste. In 1320 kreeg Rochus echter zelf de ziekte, de legende vertelt dat hij zich in een bos terugtrok om te sterven maar hij werd verpleegd door engelen. Hij genas, maar eenmaal terug in Montpellier herkende niemand hem meer en voor spion aanzien werd hij in een kerker gesmeten waar hij na vijf jaar gevangenschap overleed in 1327 ongeveer op 32-jarige leeftijd. Pas na zijn dood werd hij herkend aan een moedervlek boven zijn been en sindsdien wordt hij als martelaar vereerd.

Tijdens het concilie van Konstanz (141-1418) werd een einde gesteld aan het Grote Schisma en Martinus V als nieuwe paus verkozen. Bij het begin van de synode stak de pest de kop op in de stad. De vergaderde pausen, kardinalen en theologen besloten een plechtige processie te houden en daarin het beeld van Rochus mee te dragen. Zulks geschiedde en de pest hield op. Dit volstond om Rochus als een volwaardige heilige te beschouwen. De nieuwe paus Martinus V bevestigde dit en zijn opvolgers hebben het niet meer nodig geacht een officiële canonisatie af te kondigen.

Door deze speciale genezende eigenschappen werd Rochus daarna aangebeden voor genezing, en werd hij de patroonheilige van apothekers, gevangene, zieken, ziekenhuizen, artsen, boeren, etc…

Rochus te Huldenberg
De verering van Rochus te Huldenberg zou teruggaan op een pestepidemie uit 1600. Dankzij zijn ‘tussenkomst’ werd de kwaal overwonnen en uit dankbaarheid zou in de kerk van Huldenberg toen een altaar aan hem zijn gewijd. De Sint-Rochuskapel zoals op de foto’s te zien is werd in 1727 in barokstijl opgericht. Rond 1900 was de cultus rond Rochus minder populair en verkeerde de kapel ook in slechte staat. Het was namelijk in Huldenberg een traditie om, met de halfoogstkermis, na de misviering de relikwie van St.-Rochus te vereren en zijn beeld in processie naar de Sint-Rochuskapel te dragen. Rond 1900 ging de processie nog altijd aan de kapel voorbij. Deze kapel werd gerestaureerd in 1919, vandaar dat deze datum ook bovenaan de kapel nog aangeduid staat. Maar na het Vaticaans concilie veranderden de tijden. De processie beantwoordde niet meer aan de moderniteit en in de jaren '60 werd zij afgeschaft.

Tegen 1970 was de kapel dan opnieuw verwaarloosd, dit zowel van aan de buitenkant als vanbinnen. Onder impuls van de nieuwe halfoogstommeganck en de nieuwe gemeenteraad werd de kapel opnieuw opgeknapt / gerestaureerd in 1976, onder andere door Frans Goossens, één van de Rochusghesellen.

Doe zelf mee
Hebt u zelf foto’s uit de oude doos van Huldenberg die in onze reeks kunnen passen? U mag deze dan zeker doorzenden naar huldenberg@nieuwsblad.be en wie weet krijgen deze later ook een plaats op deze gemeentepagina.

Met dank aan de Heemkundige Kring van Huldenberg

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio