KU Leuven betoont eer aan overleden professor

KU Leuven betoont eer aan overleden professor

Foto: ivw

LEUVEN - Op vrijdag 12 juli overleed de Leuvense professor-emeritus Jan Roegiers, die gedurende zijn gehele academische carrière werkzaam was aan de KU Leuven.

Roegiers was een autoriteit op het vlak van universiteitsgeschiedenis en geschiedenis van de achttiende-eeuwse Nederlanden. Hij doceerde aan de Faculteit Letteren en de Faculteit Theologie & Religiewetenschappen. Binnen de onderzoekseenheid Geschiedenis was hij bekend als titularis van colleges als Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (1e Bachelor Geschiedenis). Daarnaast leidde hij onder meer de Revue d'histoire ecclésiastique.
Als eerbetoon aan Roegiers, die op vrijdag 19 juli in de Sint-Jan-de-Doperkerk van het Leuvense Groot Begijnhof begraven wordt, noemt de KU Leuven de studiezaal van het universiteitsarchief in de Centrale Universiteitsbibliotheek, aan het Ladeuzeplein, voortaan de ‘Jan Roegiers studiezaal’. Van 1975 tot aan zijn emeritaat in 2010 was hij immers archivaris van de de KU Leuven, naast hoofdarchivaris van de universiteit van 1981 tot 1996.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio