Lijst Vlaams Belang krijgt verder vorm

Sandy Welsh op tweede plaats

Sandy Welsh op tweede plaats

Sandy Welsh.

Izegem - Nadat eerder bekend raakte dat huidig fractieleider Stefaan Sintobin bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst zou trekken, gemeenteraadslid Filip Buyse op de derde plaats zou staan en de gemeenteraadsleden Eveline Gheysen (pl.28) en Rik Baert (pl.29) de lijst zouden duwen besliste het afdelingsbestuur nu ook over de tweede plaats.

 

Het afdelingsbestuur ging unaniem akkoord met het voorstel van afdelingsvoorzitter Rik Baert om OCMW-raadslid Sandy Welsh op de tweede plaats te zetten en dus als eerste vrouw op de lijst naar voren te schuiven.

 

'Ik ben altijd van oordeel geweest dat we Sandy, echtgenote van onze lijsttrekker, moesten evalueren en beoordelen zoals ieder ander uittredend mandataris', zegt voorzitter Rik Baert. 'En Sandy krijgt wat mij betreft absoluut een positief rapport voor de invulling van haar mandaat de afgelopen jaren. Het was voor Sandy zeker niet evident om als enig Vlaams Belang-mandataris te functioneren in de OCMW-raad, maar vriend en vijand zullen erkennen dat Sandy haar mandaat meer dan voldoende heeft ingevuld. Vanuit een uitzonderlijke sociale bewogenheid heeft ze in de afgelopen jaren tientallen Izegemnaren geholpen met raad en daad. Mensen van het eigen volk helpen die het moeilijk hadden, dat was steeds haar leidraad. Welnu, als afdelingsvoorzitter vond ik dat we de verdiensten van Sandy moesten erkennen en belonen. Daarom heb ik aan het afdelingsbestuur voorgesteld om Sandy op de tweede plaats te zetten en het bestuur keurde dit voorstel unaniem en enthousiast goed. Ik was dan ook bijzonder tevreden dat Sandy, in alle bescheidenheid, mijn voorstel heeft
aanvaard.'

' Ons afdelingsbestuur wacht uiteraard eerst de verkiezingsuitslag af om onze behaalde mandaten concreet in te vullen, maar uiteraard behoort een verlenging van Sandy’s OCMW-mandaat tot de mogelijkheden.'

 

Naast de invulling van de tweede plaats, besliste het afdelingsbestuur ook om Sharon Remmerie (uitbaatster café Lindewijk) op de vijfde plaats te zetten, waarmee de top vijf nu volledig is.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio