Stembureaus worden herverdeeld

Izegem - Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vindt er een herverdeling plaats van de stembureaus.

De situatie zag er tot op heden als volgt uit:

Kieswijk 1 : Centrum
1.a Instituut de Pélichy - Avé Maria 4 stemafdelingen
1.b Sint-Jozefscollege 5 stemafdelingen
1.c Bellevue 5 stemafdelingen

Kieswijken 2 & 3 : Bosmolens
2. Plataan 1 stemafdeling
3. School Bosmolens 4 stemafdelingen

Kieswijk 4 : Emelgem
4. School Emelgem 5 stemafdelingen

Kieswijk 5 : Kachtem
5. School Kachtem 3 stemafdelingen

TOTAAL : 27 stemafdelingen en stembureaus

Het wettelijk maximum per stembureau/stemafdeling is 800 kiezers. 27 stembureaus hebben dus een maximumcapaciteit van 21.600 kiezers. Door de sterke bevolkingsaangroei van de jongste jaren en het gegeven dat bij de voorgaande verkiezingen van 2010 nagenoeg alle stembureaus al 800 kiezers telden, zijn er op vandaag een 200 à 300-tal kiezers te veel om het nog te rooien met 27 stembureaus.
De inrichting van een bijkomend (28ste) stembureau is dus onvermijdelijk. Onherroepelijk gaat dit gepaard met verschuivingen tussen de kieswijken, omdat bezwaarlijk slechts 100 of 200 kiezers aan één bepaald stembureau kunnen toegewezen worden.

Concreet zal er dus een aantal kiezers niet meer op de vertrouwde locatie kunnen stemmen. Anderzijds biedt de nieuwe situatie ook de kans om de kieswijk Centrum, waar op 3 verschillende locaties wordt gestemd, iets logischer te structureren. Het bijkomende stembureau zou ingericht worden in Instituut de Pélichy aan de Dirk Martenslaan en zou toelaten de mensen in het centrum nog meer dan voorheen dicht bij huis te laten stemmen.

Ter info: een bijkomend stembureau impliceert meteen ook twee bijkomende telbureaus...

De situatie zal er in oktober als volgt uitzien:

Kieswijken 2 & 3
Stembureau Plataan: Vijverhof wordt hier toegevoegd wegens vlakbij, daardoor hebben we nu 855 kiezers, dus 55 te veel. Er worden een zestigtal kiezers uit de Meensesteenweg (straat die normaal volledig in Plataan stemt) overgeheveld naar de school op de Bosmolens. Het gaat hierbij om de bewoners van de strook dichtst tegen Sint-Eloois-Winkel, dus die zullen nu dichter bij huis stemmen.
Rozenlaan, Kortestraat en Schardouwstraat worden – logisch – weer overgeheveld naar kieswijk 1 Centrum.
Walbeekstraat en Buitenstraat worden opnieuw in Kachtem ondergebracht. Zwaluwstraat stemt opnieuw in Emelgem

Kieswijk 4 : Emelgem
Er zijn een 160-tal kiezers te veel voor de 5 stembureaus daar; die worden overgeheveld naar het nieuwe stembureau in Instituut de Pélichy. Concreet gaat het om de kiezers van de Dam (83) en de Vijfwegenstraat (106). Voor hen is de afstand tot de school in de Dirk Martenslaan kleiner dan die naar de Sint-Pietersschool in Emelgem.

Kieswijk 5 : Kachtem
150-tal kiezers teveel voor de 3 stembureaus. Bewoners van de Mariastraat, Rotselaan, Lodewijk de Raetlaan, Noordkaai en Egaalstraat (samen 178 kiezers), zouden niet langer in Kachtem, maar wel naar Avé Maria gaan stemmen.
Deze straten liggen op de grens tussen Emelgem en Kachtem: ver van de Kachtemse school en relatief dicht bij Avé Maria. Bovendien stemde de President Kennedylaan (die daartussen ligt) vroeger al niet in Kachtem, maar in Emelgem. Ook die straat zou naar Avé Maria verhuizen.

Kieswijk 1 : Centrum
Zodoende ontstaat er in het centrum de mogelijkheid en speelruimte om bepaalde straten wat logischer te verdelen over de drie locaties Avé Maria, Sint-Jozefscollege en Bellevueschool

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio