grijze sociale woonwijk bedreigt residentiële wijk

Ongerustheid bij de bewoners van de Groendreef

Nazareth - Als we de bewoners van de Groendreef en omgeving mogen geloven wordt de groene verbindingslong naast de parkbegraafplaats tussen Nazareth en Eke een grijze sociale woonwijk voor Gentenaren.

Wat is de oorzaak van deze ongerustheid?


Volgens de N-VA betreft het een wijziging aan Faze 1 en voorbereiding van Faze 2: “vergunning voor bouwen van OCMW-woninghen voor mensen uit Gent”.


Frank Dhaenens (N-VA) legt uit: “De inwoners werden op de hoogte gebracht van Faze 1, het bouwen van 28 sociale woningen door de VOLKSHAARD, besproken en goedgekeurd op de gemeenteraad. Er werd ook een naam aan toegekend: Bijlokewijk”.


Blijkt nu dat er voorbereidingen van de toekomstige uitvoering van Faze 2 (VMSW) OCMW nederzetting Groendreef – Drapstraat te Nazareth. Voor aanleg van een publieke ruimte, uitvoeren van riolerings- en omgevingswerken en het volledig bouwrijp maken van de projectzone, inclusief het kappen van bomen inzake het sociale woonproject gelegen in de driehoek Drapstraat, Oudenaardseheerweg en Groendreef.


De omwoners van deze zone betwisten de nieuwe plannen en verdedigen de residentiële doelstelling van de wijk en verzetten zich tetgen het rooien van de mooie en gezonde eiken bomen in de Groendreef. De omwoners hebben niet stil gezeten en hebben een bezwaar ingediend gericht aan het Gemeentebestuur van Nazareth en Eke.


Standpunt van de N-VA


De N-VA steunt volledig de omwoners en bewoners van deze residentiële zone en vindt dat de aanleg op deze plaats fundamenteel indruist tegen de goede ruimtelijke ordening. Er is absoluut geen sprake meer van diversiteit. Het is voor de N-VA duidelijk dat dit project nefast is voor de leefbaarheid van de residentiële bewoners van de Groendreef en de bewoners van de aanpalende straten en wijken onder anndere Drapstraat, Oudenaardseheerweg, Lijsterstraat, Merelstraat en Eeckhoutdreef.


De mening van burgemeester Danny Claeys


Wij zijn de mening gaan vragen van burgemeester Danny Claeys die de ongerustheid van de inwoners van de wijk ten volle begrijpt: “wij zij ons ten volle bewust dat aan de groene long van Nazareth niet mag worden geraakt. Dit punt komt in september op de agenda tijdens de gemeenteraad. Mijn standpunt is duidelijk, waar ik volledig het residentieel karakter van deze wijk zal blijven vrijwaren. Daar is nog nooit twijfel over bestaan, vroeger niet, nu ook niet. De mensen kunnen gerust zijn, deze zone is groen ingekleurd en zal ook zo blijven”.


Wij kijken uit naar de eerstvolgende gemeenteraad om dit dossier op de voet te volgen.


Meer info: nva.nazareth@gmail.com

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio