Gemeenteraad vergadert dinsdag 19 december

Opcentiemen worden aangepast

Opcentiemen worden aangepast

Foto: ggh

Holsbeek - Op dinsdag 19 december komt de gemeenteraad van Holsbeek om 20 uur samen in het gemeentehuis in Kortrijk-Dutsel.

De raadsleden wordt gevraagd de wijzing van de gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing voor 2018 goed te keuren.

Ook het belastingreglement voor de inzameling van afval en het containerpark wordt voorgelegd.

De raadsleden nemen kennis van het budget 2018 van de verschillende kerkfabrieken en het OCMW.

Na de herziening van de meerjarenplanning ligt ook het gemeentelijk budget 2018 ter stemming voor.

Holsbeek wil oplaadpalen plaatsen voor elektrische auto's.

De zitting is openbaar.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio