Vlaams Gewest en gemeente maken afspraken

Wie onderhoudt de voormalige provinciewegen?

Wie onderhoudt de voormalige provinciewegen?

Foto: ggh

Rotselaar - Het vlaams Gewest en de gemeente Rotselaar maakten een overeenkomst betreffende de eigendom, het beheer en het onderhoud van de aanhorigheden langs de voormailge provinciewegen.

Het betreft de N19(Aarschotsesteenweg) en de N229(Stationsstraat/Provinciebaan). Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Rotselaar en het Agentschap Wegen en verkeer Vlaams-Brabant. De overeenkomst moet misverstanden tussen de beide partijen voorkomen.

De gemeente blijft eigenaar van en staat ook verder in voor het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting, de riolering, de verharding van de voetpaden, de kunstwerken, de punctuele verlichting ter hoogte van voetgangersoversteken en de driekleurige verkeerslichten.

Het Vlaams Gewest neemt het onderhoud en beheer op zich van volgende goederen die de gemeente kosteloos afstond aan het gewest: de signalisatie geplaatst naar aanleiding van een gemeentelijk politiereglement of verordening, de verlichte signalisatie en de variabele zone 30 borden en de flitspalen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio