oppositiepartijen CD&V en N-VA stellen zich vragen bij werk bodemsaneringsdeskundige

Ondergrond omstreden voetweg 45 nu ook asbestbesmet

De verharding van voetweg 45 die de Bosstraat in Lochristi verbindt met de Slagmanstraat in Zeveneken lijkt behekst. Behalve dat de weg onafgewerkt zal blijven door één onteigeningsweigering, zijn de werken nu ook stilgelegd door aanwezigheid van asbest in de bodem. Goed voor een meerkost van 45 000 euro voor het afgraven en wegbrengen van twintig vrachtwagens besmette grond. De aanleg van de weg zelf kost 121 000 euro.

Nadat het dossier over de verharding van de trage weg voor fietsers en voetgangers al vijf jaar aansleepte door de noodzakelijke onteigeningen, startten de werken begin mei. Daarbij constateerde de bodemsaneringsdeskundige bij uitgravingen over een afstand van 200 meter aan de kant van de Slagmanstraat de aanwezigheid van mogelijk asbesthoudend vezelcement in het puin. 

Voorafgaand bodemonderzoek had geen verontreiniging aan het licht gebracht. 'We lieten nadien nog bijkomende grondstalen nemen door een andere firma. De asbestbesmetting blijkt ruim boven de toegelaten hoeveelheid van 100 mg per kilogram droge stof te liggen', zegt schepen van Openbare Werken Jean-Pierre Raman (Open Vld). Het afgraven en wegbrengen van 20 vrachtwagens besmette grond van 25 ton zorgt voor een meerkost van 44 588 euro. Deze werken zullen normaal gezien op 7 juli van start gaan.

'Het asbesthoudend cement is er wellicht gestort door aangelanden in de jaren zeventig, maar tastbaar bewijs hebben we daar niet van. Er zijn ook te veel aangelanden, daarom heeft onze raadsman voorgesteld om geen gerechtelijke procedure op te starten’, aldus de bevoegde schepen. 

Reacties van de oppositie

Oppositiepartij CD&V had eerder al haar bedenkingen bij de verharding van een volgens hen overbodige voetweg. ‘Dan was deze extra kost er sowiso niet geweest’, zegt fractieleider Dirk Van Nieuwerburgh. ‘De stalen zijn nu bij het begin van het grondverzet genomen, de vervuiling had men ook al kunnen detecteren via grondstalen bij de onteigening. We verklaren ons natuurlijk akkoord met het toepassen van artikel 157 van het gemeentedecreet over de uitgaven door dwingende en onvoorziene omstandigheden, omdat de werken al bezig waren.

Ook N-VA had een aantal bedenkingen bij deze ernstige verontreiniging. Fractieleider Tom De Sutter vroeg zich af hoe het mogelijk is dat de erkende bodemsaneringsdeskundige een dergelijke contaminatie niet voorafgaand had gedetecteerd. Bij de vraag naar de toelichting zwaaide schepen Raman met een vier bladzijden tellend verslag, dat evenwel nog niet volledig afgewerkt was. N-VA vroeg ook waarom er geen verdere stappen voor een schadevergoeding van de kant van eigenaars, pachters of bodemsaneringsdeskundige werden genomen. Ook de bestemming van de verontreinigde grond wekte de interesse van de oppositiepartij. 

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio