animo uit verschillende hoeken over al dan niet knippen smalle heerweg en mobiliteit N70

Ruim 200 buurtbewoners op infomoment GRUP Regionaal Bedrijventerrein R4-N70

Het infomoment rond het voorstel tot GRUP voor het Regionaal Bedrijventerrein met het oog op de uitbreiding van Volvo Trucks werd maandagavond door ruim 200 buurtbewoners van de Smalle Heerweg en de aanpalende straten bijgewoond. Burgemeester Deswaene zette nog eens alle argumenten tegen het alternatief voor de originele plannen, waarbij dus uiteindelijk de Drieselstraat en de Smalle Heerweg zouden worden geknipt, uiteen. Nadien kon er van gedachte worden gewisseld, al was het vooral de woordvoerder van het actiecomité Het Vliegveld Frank Van Overwalle die met de meeste aandacht ging lopen. Iets wat de burgemeester en het schepencollege maar matig konden appreciëren.

Over de mobiliteitsproblemen die een mogelijk  knippen tegen 2020 van de Smalle Heerweg en de Drieselstraat met zich zou kunnen brengen, kon u al eerder een en ander lezen in De Gentenaar. Burgemeester Deswaene zette nog eens de belangrijkste argumenten contra op een rijtje: de flessenhals die de Palingstraat al is, zou nog meer belast worden, de hulpdiensten zouden langer onderweg zijn, bewoners zouden moeten omrijden in de richting van het centrum, het Crematorium zou moeilijker bereikbaar zijn, de landbouw- en andere bedrijven uit de buurt zouden al hun zwaar verkeer langs de Palingstraat moeten leiden, en de verkeersproblematiek zou zich verleggen naar de Sparrenlaan, Lichtelare en de Veldstraat in Hijfte. 

Lusten en lasten

De burgemeester alludeerde als inwoner van een ‘free country’ al op de nodige mails en enquêtes die hij onder ogen had gekregen en die een mogelijk ander standpunt dan het verleggen van de Drieselstraat en het niet-knippen van de Smalle Heerweg als thema hadden, maar wees er met zijn bekende metafoor van de verdeling van de 'lusten en de lasten' toch op dat er zoveel mogelijk in het belang van iedereen moest gehandeld worden.

Actiecomité Het Vliegveld

Frank Van Overwalle, die voor het infomoment met een groepje bewoners symbolisch protesteerde tegen de houding van het college, had als vertegenwoordiger van het actiecomité Het Vliegveld dat achter de knipplannen staat, een aantal tegenargumenten. Hij had het onder meer over het feit  dat de Smalle Heerweg als weg voor lokaal verkeer voorzien was, terwijl hij volgens hem door de burgemeester als parallelweg met de N70 werd gepromoot. ‘Tijdens de spitsuren en de winkelmomenten is onze straat een sluipweg’, stelde hij. met ‘het verkeer naar het crematorium gebeurt na de aanleg van het verkeersplateau nu al via de Palingstraat, en de veiligheidsdiensten komen bij mijn weten vanuit Lochristi’ probeerde hij een aantal argumenten van de burgemeester te ontkrachten.

Uit de enquête die bij 220 gezinnen (de kavels tussen Palingstraat en grens met de Stad Gent, dus de bewoners die 'gevangen' zullen zitten) werd doorgevoerd, was volgens het actiecomité 76 % voorstander van het knippen van de Smalle Heerweg. De bevraging moet wel in haar juiste proporties worden gezien, want er waren slechts 20 % respondenten, waardoor het uiteindelijk over 37 gezinnen ging die hun mening ventileerden. 18 daarvan wilden de knip, 18 een knip met voorwaarden. Negen van de respondenten schaarden zich acher de visie van het college.

Mobiliteitsproblematiek N70

Schepenen Jean-Pierre Raman en Hervé Stevens maakten zich druk over de interventie van Van Overwalle. ‘Dit is onze infovergadering, en ze wordt door u gebruikt als forum. Dit is een persoonlijke show in onze vergadering’, klonk het bits. Van Overwalle kreeg de wind van voren van een bewoonster van de Palingstraat, die hem uitnodigde om nu al het aantal passanten in de straat te komen turven. Andere aanwezigen pleitten voor een mobiliteitseffectenrapport, of voor een nog grondiger ‘fysieke’ aanpak van de zone-50 maatregel in de Smalle Heerweg, die nu een ‘snelweg’ is. Het knippen van de straat tot een eiland zonder verkeer met een groenpool als buur bepleiten was volgens een andere buur dan weer een eenzijdige benadering van de problematiek. ‘Het is de plicht van het college om de belangen van alle bewoners te verdedigen’, klonk het. Ongewild werd ook de mobiliteitsproblematiek van de N70 besproken: ‘ Ronduit een drama’, heette het. ‘Er wordt niets aan gedaan, de wegen worden smaller, er komen meer en meer winkels, de voorsorteerstroken lijken wel het werk van een kunstenaar, het is nu al een catastrofe’, werd er gesteld. Een grondige aanpak van de N70, eventueel met herinvoering van vier rijvakken, of het invoeren van stoplichten aan de Palingstraat, waren enkele andere suggesties.

Maandag 11 augustus buigt een extra vakantiegemeenteraadszitting zich over het advies dat de raad zal geven aangaande het voorstel tot ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio