dossier opengetrokken naar bredere mobiliteitsproblematiek

CD&V en N-VA oppositie volgen advies meerderheid in dossier regionaal bedrijventerrein Volvo Trucks

CD&V en N-VA oppositie volgen advies meerderheid in dossier regionaal bedrijventerrein Volvo Trucks

De Smalle Heerweg mag volgens het gemeentebestuur niet geknipt worden Foto: Geert Herman

Lochristi - Op de bijzondere vakantiegemeenteraad gingen zowel CD&V als N-VA akkoord met de meerderheid in het advies dat zal geformuleerd worden naar aanleiding van het openbaar onderzoek in het dossier rond het GRUP Gemengd Regionaal Bedrijventerrein R4/N70 Oostakker Noord. Het gemeentebestuur van Lochristi pleit dus voor het behoud van de initiële plannen waarbij de Drieselstraat zou verlegd worden. ‘Het is goed dat we samen aan hetzelfde zeel trekken en eensgezind tegen het knippen van de Smalle Heerweg zijn’, aldus een tevreden burgemeester.

Yves Deswaene maakte een aantal kanttekeningen bij het ondertussen bekende dossier. ‘Suggesties uit de buurtvergadering zullen in overweging genomen worden. Een grondige mobiliteitsstudie van de hele omgeving dringt zich op. Er is nu al informeel overleg met De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer. Er zijn heel wat projecten onderweg en elke gelegenheid om er structureel over na te denken, is welkom. We tasten nog in het duister, onder meer over de aanleg van de zogenaamde kluifrotonde.'

CD&V vond wel dat het bestuur op de buurt vergadering te veel de situatie van de Smalle Heerweg en de Driesselstraat loskoppelde  van  een visie op de N70 en het nieuwe op-en afrittencomplex op de R4. ‘De verkeersafwikkeling zal immers sterk beïnvloed worden door de nieuwe op- en afritten, waardoor het verkeer naar Volvo Trucks de N70 niet meer moet dwarsen’, aldus fractieleider Dirk Van Nieuwerburgh.

De partij bepleitte al in  2012 op het ministerie van Openbare Werken een spoedige aanpak van de N70, maar vindt dat de Open VLD meerderheid AWV en het Vlaams Gewest te weinig onder druk zet om de N70 heraan te leggen. ‘Het  standpunt van het college in het advies is logisch, een afsluiting van de Driesselstraat en de Smalle Heerweg is niet realistisch’, klonk het.  CD&V vond ook dat de maximumsnelheid van 50km per uur in de Smalle Heerweg te weinig afgedwongen door de inrichting van de straat. ‘Het aanliggende dubbelrichtingsfietspad maakt de weg visueel breder, wat bij sommige autobestuurders uitnodigt tot sneller rijden. Wij vragen een plan  om meer snelheidsbeperkende maatregelen te nemen zodat de gebruikers van deze weg zich aan 50km per uur moeten houden’,besloot CD&V haar tussenkomst.

De N-VA-fractie trad bij monde van fractieleider Tom De Sutter het standpunt van de meerderheid bij. ‘Het doorknippen van de Smalle Heerweg met slechts één mogelijke ontsluiting langs de Palingstraat is onverantwoord.’ De partij kaderde het dossier in een ruimere discussie. ‘Het blijft de uitdaging om de maximumsnelheden in de snelheidszones door verkeerstechnische ingrepen en controles af te dwingen. De problematiek bestaat in diverse straten van de gemeente, en de beschikbare middelen moeten worden gespreid’, aldus De Sutter.

De oppositiepartij vond ook dat het college te schoorvoetend aangaf te willen meewerken aan het indienen van een strategisch project voor de functionele optimalisatie van de N70 als secundaire weg tussen Gent en Antwerpen. Een vraag van de provincie die dateert van midden juni. ‘Ook als er geen subsidie van de Vlaamse overheid aan vasthangt, moet de gemeente zich volgens ons actiever opstellen om mee te werken aan een kwalitatieve herinrichting van de N70 op korte of middellange termijn. Een leefbare steenweg is in ons aller belang’, klonk het. Voor de verkiezingen pleitte N-VA Lochristi al voor ‘een partij-overschrijdend initiatief om druk te zetten op het Vlaamse Gewest op de herinrichting van de N70’. Een aanbod dat volgens de plaatselijke fractie nog steeds geldig blijft.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio