'De Weldadigheid' krijgt een plaats in de parochiekerk van Zaffelare

© Lut Laureys

Het verhaal van het schilderij van Martha 'Kosters' kon u hier deze week al lezen. Koster-organist Irené de Ceuleners had het wellicht zelf als geschenk gekregen voor zijn bijdrage aan het Genootschap van de H. Vincentius. Het schilderij kreeg jarenlang een ereplaats in de 'voorplaats' bij Kosterkes, de winkel met tabakswaren, schrijfgerief en papierwaren in Zaffelare. Later zetten de dochters Martha en Maria de zaak verder, en toen Martha haar intrek nam in het rusthuis schonk zij 'De Weldadigheid' aan Bert Vervaet, met de opdracht 'er goed voor te zorgen.' (Klik op de titel en lees verder)

Geert Herman

Na de ker(k)mis in Zaffelare schonk de heemkundige het werk vandaag aan de parochiekerk van O.L.Vrouw en H.Petrus. Luc de Trazegnies, zoon van de schilder, was samen met zijn vrouw bij de plechtigheid aanwezig. 'De Weldadigheid' zal een plaatsje krijgen in het koor vooraan rechts in het Sint-Jozefkoor, onder het glasraam van de heilige Vincentius à Paulo. 'Het werk heeft meteen documentaire waarde', zegt Bert Vervaet. 'Hier rechts vooraan werd destijds de catechismus gegeven. 'Wellicht observeerde Clement de Trazegnies vanop die plek het glasraam, dat dateert uit 1906. Dat was trouwens een schenking uit dankbaarheid aan de Zusters van Liefde. Hij liet zich voor 'De Weldadigheid' inspireren door dit werk, maar schilderde het in een andere stijl.' De compositie van beide werken toont inderdaad een aantal gelijkenissen. Vooral de vrouw met uitgestrekte hand rechts van de centrale figuur valt op. Bij 'De Weldadigheid' zien we dan anderzijds wel een hondje op het toneel verschijnen. Bert Vervaet praat met liefde over de schat aan schilderijen in de parochiekerk van Zaffelare. Hij wijst ons ook op de prachtige glasramen van atelier Ladont. Door het bijbouwen van twee nieuwe kapellen vooraan, kwam er in 1906 trouwens ruimte voor acht nieuwe glasramen. De anderen dateren uit 1901.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus