al 47 jaar dragen zij het Vlaams roerend erfgoed letterlijk uit

De Vrienden van de Reinaertreuzen zijn Cultuurlaureaat 2012

Op de 11 juli-viering in de raadzaal van het gemeentehuis werden 'De Vrienden van de Reinaertreuzen' woensdagavond als Cultuurlaureaat 2012 van Lochristi uitgeroepen. Het gezelschap telt momenteel eenentwintig medewerkers en levert volgens de jury 'al bijna vijftig jaar een belangrijke bijdrage voor het behoud van het Vlaams roerend erfgoed met de reuzen waarmee ze op talrijke kermissen en toeristische evenementen aanwezig zijn.'

De 18-jarige Lisa Clierinck uit Hijfte (lid van de KLJ en al drie jaar actieve dichteres met verschillende publicaties), greep net als Thierry Lauwers (internationaal actief kunstenaar die dit voorjaar met het LISSF in Lochristi het eerste internationaal beeldhouwsymposium in Vlaanderen organiseerde),  Rudy Vereecken (restaurateur, beeldhouwer, schilder en verantwoordelijke van de VTB-cultuurafdeling 'Hermeline'), en Luc Van De Vijver (leraar talen, hoofdredacteur van maandblad 9080, dichter en lid van het voormalige Velvet Spine) naast de titel van Cultuurlaureaat van 2012.

De vijfkoppige jury (Bert Vervaet, Lut Goethals, Michel De Trogh, Patrick Haegens en Gerda Lachaert) stond naar eigen zeggen voor een niet gemakkelijke taak en koos na veelvuldig overleg voor 'De vrienden van de Reinaertreuzen'. 'De groep enthousiaste medewerkers, met daarin ontwerpers, dragers, transporteurs en begeleiders van de vier Reinaertreuzen (Reinaert, Koning Nobel, Hermeline, en Bruun De Beer) trekt al bijna vijf decennia rond in tientallen stoeten van aan de kust tot in Limburg, en ook in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Maar hun werk is nog niet af, want Lochristi is nog te weinig bekend als echte Reinaertgemeente', aldus juryvoorzitter Bert Vervaet.

Patrick Matthijs - zoon van bezieler Leon Matthijs - dankte als vertegenwoordiger van het eenentwintigkoppige gezelschap (eentje heeft zijn fles wijn nog tegoed van de gemeente en kreeg een bon) voor de erkenning. 'Deze mensen nemen al 47 jaar deel aan stoeten. De stoere mannen lopen of dansen zich in het zweet onder een stralende zon, de vrouwen begeleiden hen, en de kinderen dragen de naamplaatjes van de reuzen', klonk het. Daarbij dankte hij ook de initiatiefnemers van het eerste uur: wijlen Firmin De Vos, de ontwerper van de reuzen, en zijn vader Leon Matthijs, de opdrachtgever voor de creatie van de reuzen en de grote bezieler van het project. 'Mijn vader heeft steeds het organiserend vermogen gehad voor de rondgangen en maakte ook het wetenswaardige infoblad op. Hij was ook de man met een neus voor het recruteren en begeleiden van de dragers, met een niet aflatende motivatie en zijn eigengereide Reinaerthumor', besloot hij.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio