vijf politieke partijen en hun visie op de tuinbouwsector

Azaleaspel in LoS zorgt voor eerste ludieke politieke confrontatie

CD&V, Open VLD, N-VA, SP.a en Groen gingen op het hoogfeest van Maria Hemelvaart de eerste confrontatie aan in het Sierteeltmuseum in Lochristi. Al ging het er allemaal heel speels en ludiek aan toe, met het betere bouw- en klimwerk met tuinbouwmateriaal. De vijf politieke tegenstanders - Vlaams Belang had ter elfder ure afgemeld - moesten op een kwartiertje tijd de hoogst mogelijke toren bouwen en daar dan ook nog eens een azalea bovenop droppen.
Er vielen voor, tijdens en na het torenbouwspel wat grapjes te noteren over doorzetten, hoog mikken, met bloemetjes gooien - al dan niet met de pot eraan - maar eigenlijk draaide het ludieke azaleaspel vooral om de visies van de diverse politieke partijen op het tuinbouwbeleid in Lochristi. Sommigen hadden hun huiswerk heel degelijk voorbereid, en kwamen met een uitvoerig onderbouwd stappenplan aandraven. Anderen draaiden een beetje rond de (bloem)pot. 

CD&V
had het over het gebrek aan ruimte in de gemeente, en de zorg om voldoende terrein te vrijwaren voor de land- en tuinbouwsector. Verdere expansie van bestaande bedrijven moet volgens de partij mogelijk zijn. Verder werd er gepleit voor een KMO-loket in het gemeentehuis, waar tuinbouw- en andere bedrijven terecht kunnen met hun vragen.

Open VLD
hield het bij het uitwerken van verdere stappen in de promotiecampagne van het streekeigen product. De LoS-site is maar een begin, er moeten verder gewerkt worden aan de promotie van zowel de azalea als de begonia. Dit moeten in samenwerking met privé-ondernemingen als de Tuindagen gebeuren.
 
N-VA schaart zich achter het GRS waarin Lochristi als een leefbare land- en tuinbouwgemeente wordt voorgesteld. De gemeentelijke impact op de structurele ontwikkelingen van de sierteelt is uiteraard beperkt, maar toch moet men blijven werken aan het imago van de Lootse sierteelt. De visie mag niet verstarren in een museum. Ook een versterkte samenwerking tussen KMO-overlegplatform en land- en tuinbouwraad is nodig. De partij vindt ook dat land- en tuinbouw moet worden ingeschakeld in de toeristische sector. Voor dossiers van bovenlokaal belang moet over de partijgrenzen heen samengewerkt worden.
 
SP.a had het over het verloren gaan van een aantal bedrijven uit de tuinbouwsector en de behoefte aan een overlegplatform voor de sector. Er zal ook moeten gekeken worden of men de schaarse overblijvende gronden zal verkavelen of ze zal inzetten met het oog op een structureel tuinbouwbeleid.
 
Groen kaartte vooral de problematiek van de energievoorziening aan. De stijgende kosten nopen tot samenwerking, waarbij de gemeente ook zijn steentje kan bijdragen. In elk geval moet er een oplossing gezocht worden om de energiekosten zo laag mogelijk te houden, wanneer men een verdere afbouw van de sector wil voorkomen.
 
Wie na deze beschouwingen denkt dat het Azaleaspel een saaie debatnamiddag was, moet maar eens het fotoalbum doorbladeren. Iedereen zette zijn beste beentje voor om de hoogste toren te creëren, en dat ging met vallen en opstaan. Pour la petite histoire: de CD&V-azalea reikte het hoogst, op een toren van 4, 46 meter.
 
Na het Azaleaspel werd een jaar Sierteeltmuseum afgesloten met een fijn optreden van Fleur Floré en haar soulmates, vorig jaar nog een van de kandidaten voor de Jonge Wolven competitie tijdens de Gentse Feesten.
Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio