een drankje en een +18 bandje om toegang te krijgen tot de gemeenteraad

Jeugdraad voert actie tegen 'paternalistische regelgeving' sterkedrankverbod fuiven

Lochristi - De Jeugdraad van Lochristi voerde maandagavond in de inkomhal van het gemeentehuis ludiek actie tegen wat zij de 'paternalistische regelgeving' noemt in het sterkedrankverbod op jeugdfuiven dat op 1 maart van kracht gaat. Onder het motto 'Veilig fuiven? Ja. Kater voor fuiforganisatoren? Nee' deelden de jeugdverenigingen pamfletten uit met hun visie. De raadsleden mochten ook een drankje nuttigen, uit een jeneverfles en een fles Passoa, al ging het voor alle duidelijkheid om onschuldig fruitsap in verschillende kleurtjes.

Wie de raadzaal binnenwou, moest ook zijn 18+ toegangsbandje tonen aan twee potige securitykerels die aan de deur postvatten. De meeste bezoekers speelden de ludieke actie vlot mee, al waren er ook enkele schepenen die het 'niet leuk' vonden.

'Wij snappen de beweegredenen van het bestuur omtrent de regelgeving, maar we betreuren dat er geen inspraak is geweest van organisatoren. De overlast wordt door de maatregel verschoven naar buiten de fuiven. Wij opteren voor een integrale aanpak met maximale veiligheid voor feestvierders en hun omgeving en minimale belasting voor wie iets organiseert', aldus Robin Verbeke, voorzitter van de Jeugdraad. Aan de actie nam ondermeer de Chiro Beervelde, de KLJ van Lochristi, Zaffelare en Hijfte deel. Ook oudercomités waren vertegenwoordigd.

Eerder bezorgden de KLJ-jongeren van Zaffelare aan onze redactie ook al een reactie op de maatregel die op 1 maart van kracht wordt. Burgemeester Deswaene stelde onlangs - en herhaalde dat vanavond nog eens -  dat hij in zijn beslissing was aangemoedigd door de politie van de zone Regio Puyenbroeck en van de voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, dokter Marc De Jaeger. Hij verwees daarbij ook naar twee incidenten van vorig jaar:  de aanrijding van een jonge kerel na de KLJ-fuif in de Verleydonckstraat en de vechtpartij na de 'Nacht van 't Onnozel Kieken' in de Rechtstraat in Zaffelare. 'Toen zijn we twee keer door het oog van de naald gekropen', stelde Deswaene vlak voor de afkondiging van de regelgeving rond het sterkedrankverbod op jongerenfuiven.

Bij het binnengaan in de raadzaal merkte burgemeester Deswaene op dat hij het voor 90 % eens is met de visie van de jeugdraad. 'Maar met die andere 10 % niet', klonk het.

Vraag naar duidelijk beleid met inspraak van alle actoren

In het pamflet, waarvan u hieronder de integrale versie vindt, focust de Jeugdraad op drie punten: het feit dat er al heel wat werk verzet wordt door organisatoren om fuiven veilig te houden, de vaststelling dat een verbod op sterkedrank geen sluitende garantie is voor veiliger fuiven, en de vraag naar een duidelijk fuifbeleid met inspraak van alle betrokken partijen én een vorm van administratieve ondersteuning.

Pamflet Sterkedrank_Eindversie 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio