Londerzeel ondersteunt verenigingen

De afsluiting van het jaar was het voor het Londerzeelse verenigingsleven een moment om de balans op te maken van hun afgelopen werkjaar. De verschillende verenigngen hebben die oefening ondertussen achter de rug en op basis hiervan kon de gemeente subsidiebedragen toekennen. Cultuur-, jeugd- en sportverenigingen worden beloond en ondersteund voor hun werking en inzet. Nieuw dit jaar was dat de socio-culturele verenigingen mogen rekenen op een verhoging van ruim 30% aan subsidiegelden.


Bart Van Doren (schepen financiën): “Om onze gemeentelijke financiën te verbeteren werden op alle vlakken inspanningen gevraagd, zo ook van de socio-culturele verenigingen.  Nu de financiële situatie eindelijk de goede richting uitgaat,  kunnen we voor deze 63 erkende socio-culturele verenigingen een inhaalbeweging maken.”.
De verdeling van de subsidies gebeurt op basis van een puntensysteem. Verenigingen die heel wat activiteiten organiseren verdienen meer punten, dus ook meer centen. Daarbij wordt vastgesteld dat het aantal georganiseerde activiteiten in stijgende lijn gaan.
Gerda Verhulst  (schepencultuur, jeugd en sport) is gelukkig met deze positieve tendens: “Dat wil zeggen dat er in Londerzeel altijd wat te beleven valt .  Het aanbod is uiteenlopend; een kookcursus, een gegidste wandeling, tentoonstellingen, enz…voor ieder wat wils. Niet alleen via subsidiëring worden verenigingen gesteund maar ook op logistiek vlak kunnen zij beroep doen op onze diensten. Een goed draaiend, actief verenigingsleven maakt van Londerzeel die energieke gemeente, waar men duidelijk graag vertoeft.”

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio