Doorbraak in Noord Zuid verbinding Kempen

Geel - De Vlaamse Regering heeft vrijdag de gunning van het contract voor de realisatie van de Noord Zuid Kempen goedgekeurd. De start van de werken is voorzien voor midden september. Vlaams volksvertegenwoordiger Griet Smaers is verheugd met deze doorbraak.

Het project ‘Realisatie van de Kempense Noord Zuid verbinding’ bestaat uit twee deelprojecten, die technisch duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, maar die beide moeten gerealiseerd worden om het volle positieve effect te bereiken.

De deelprojecten zijn:
• het project ‘Geel West’ (afrit 23 op de E313) is een complex van op – en afritten inclusief twee ronde punten en een nieuwe brug over het Albertkanaal; inclusief fly – over: een viaduct over andere infrastructuur
• het project ‘Verbinding Kasterlee – Geel’ moet zorgen voor een vlotte verbinding tussen Kasterlee en Geel, waarbij het gebied ‘De Hoge Mouw’ wordt ondertunneld en waarbij er bruggen voorzien worden over de kleine Nete en het kanaal Herentals-Bocholt

‘Eind februari werd de bouwvergunning voor de Noord Zuid Kempen afgeleverd en konden de verdere voorbereidingen voor deze belangrijke infrastructuurwerken van start gaan. De eerste fase van de werken in het kader van de minder hinder aanpak, met onder meer de herinrichting van de rotondes op de Ring van Geel, kunnen hopelijk midden juli starten. De komende weken en maanden zullen zowel in Geel als Kasterlee infomomenten georganiseerd worden voor inwoners en andere belangrijke doel – en belangengroepen, zoals ondernemers, over het verloop van de werken en de minder hinder maatregelen. Dankzij de beslissing van vandaag komt de realisatie van een vlotte en verkeersveilige verbinding tussen Geel en Turnhout echt dichtbij’, zo besluit Griet Smaers.

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio