Infoavond afbakening kleinstedelijk gebied Geel

Geel - Voor verschillende regio's in Geel maakt de provincie Antwerpen een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op dat het gewestplan wijzigt. Hierdoor worden voor gronden nieuwe bestemmingen bepaald waardoor nieuwe woningen, bijkomende bedrijvigheden mogelijk worden.

Binnen de regio's Brukel, Laar en Gansakker voorziet het uitvoeringsplan zones voor nieuwe woningen. Gronden in de omgeving van de Katholieke Hogeschool Kempen krijgen een nieuwe bestemming om de uitbreiding van de KHK, en ook nieuwe bedrijven en woningen mogelijk te maken. Het PRUP voor militair domein Kievermont creëert mogelijkheden voor recreatie, lokale bedrijvigheid en ontspanning. Ook de herstructuring van het kleinhandelslint op de Antwerpseweg en een nieuwe secundaire weg tussen de weg Geel-Retie (N118) en de ring van Geel (N19/R14) zijn opgenomen.

Tijdens een openbaar onderzoek van de PRUP's van 9 mei tot en met 7 juli krijgen eigenaars of betrokkenen de kans om opmerkingen of bezwaren bij de plannen in te dienen. Op dinsdag 24 mei organiseert provincie Antwerpen i.s.m. stad Geel een infoavond om de verschillende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen toe te lichten. De infavond start om 20u in het auditorium van de Katholieke Hogeschool Kempen, Kleinhoefstraat 4.
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio