Is open sinds 15 december

Nieuw dagopvanginitiatief in Beersel werd een feit

Nieuw dagopvanginitiatief in Beersel werd een feit

Voor dit nieuw dagopvanginitiatief in Beersel kon men terecht in de 'villa', bij Woonzorgcentrum De Ceder. Foto: hdd.

Beersel - Familiehulp Brussel-Halle-Vilvoorde is dit najaar gestart met een collectief autonoom dagopvangcentrum in Beersel. Inderdaad NOAH Beersel is een feit sinds 15 december 2014 en is elke werkdag open van 8u45 tot 16u15.

De opstart van dit dagopvangcentrum verloopt in nauwe samenwerking met het OCMW van Beersel en het Woonzorgcentrum De Ceder. Een en ander vindt plaats in de zogenaamde ‘villa’ van de Ceder. Dit initiatief richt zich tot alle thuiswonende zorgbehoevende personen die reeds beroep doen op een dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Familiehulp gaf de naam NOAH aan haar dagverzorgingshuizen. NOAH staat voor Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid. In deze vorm van dagopvang kunnen zorgbehoevende mensen in kleine groepjes samen genieten van een zinvolle dagbesteding en van elkaars gezelschap.

Sonia Van Wanseele(CD&V), voorzitter van het OCMW: “Eigen aan deze vorm van dagopvang is de kleinschaligheid. Een dagverzorgingshuis biedt vooral een sfeer van rust en gezelligheid. De bedoeling is om mensen zolang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen en de taak te verlichten van de familie en de mantelzorgers. “

Gebruikers betalen een bijdrage  van 3,60 euro per uur. Voor meer info kan men terecht bij Bénédicte Pappens, Familiehulp Brussel-Halle-Vilvoorde 02/543.79.10 of het OCMW van Beersel 02/356.73.18.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio