Linkebeek blijft volharden in de boosheid

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte woont gemeenteraad Linkebeek bij

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte woont gemeenteraad Linkebeek  bij

Na afloop van de gemeenteraad wenste Gouverneur Lodewijk De Witte geen enkele verklaring af te leggen Foto: hdd.

Linkebeek - Als laatste punt van de openbare zitting van de jongste gemeenteraad van Linkebeek namen de aanwezige raadsleden kennis van de brief van Vlaams minister Homans inzake het verzoek tot nieuwe voordracht van een burgemeester en aanstelling van een waarnemend burgemeester.

De Franstalige meerderheid in de Linkebeekse gemeenteraad droeg Damien Thièry dit jaar al twee keer voor als waarnemend burgemeester. Vlaanderen weigert sinds 2007 Thièry te benoemen omdat hij de taalwetgeving overtreedt, maar hij kan de gemeente blijven besturen als waarnemend burgemeester en daar wil Homans wat aan doen. Zo denkt zij aan een decreetwijziging, een voorstel dat zij aan de andere meerderheidspartijen bezorgde, maar deze  leverden nog niet hun handtekening.

Vlaams minister van Binnenlands bestuur stuurde nu dus een regeringscommissaris naar de gemeenteraad en dit was provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Voor eenmaal was de raadzaal van het gemeentehuis overbevolkt en de federale en gemeentelijke politie nadrukkelijk aanwezig. Iedereen die er in wilde werd gecontroleerd en een kopie van de identiteitskaart gemaakt.

De voorstelling en toelichting van het agendapunt liet Damien Thièry over aan eerste schepen Yves Ghequiere. Deze had niet veel nieuws te vertellen en gaf mee dat wat hem en de meerderheid van het bestuur betreft, alles bij het oude blijft. Raadslid Rik Otten(ProLink) wees Thièry er op dat zijn fractie de waarnemend burgemeester in het verleden al had gewaarschuwd. Hij verweet hem dat standvastigheid hier koppigheid geworden was en dat dit de gemeente al meer dan 300.000 euro kostte. Ook vroeg hij zich af of de meerderheid hiermee akkoord kan blijven gaan.

In zijn repliek wees Damien Thièry er op dat hij door een meerderheid van de Linkebekenaren als burgemeester naar voor werd(wordt)geschoven. En zal het ook blijven. Hij vervolgde nog: “Over democratie wordt niet onderhandeld, dit wordt alleen toegepast. Ik voel mij gesteund door de wet. Niet ik ben koppig, wel de Minister van Binnenlands Bestuur. Het kan niet dat iemand van buiten de gemeente bepaalt, wat hier te gebeuren staat. “

Aan het einde van zijn betoog kreeg hij applaus van Franstalige aanwezigen –waaronder de burgemeester van Sint-Genesius-Rode- , actievoerders van TAK ontvouwden affiches met de tekst ’Faciliteiten Stommiteiten’ en scandeerden Linkebeek Vlaams. Aan gouverneur Lodewijk De Witte werd gevraagd ‘niet alleen notities te nemen, maar er ook mee voor te zorgen dat er iemand ‘van buiten de gemeente’ naar Linkebeek wordt gestuurd als burgemeester’. Na afloop van de gemeenteraad wenste de gouverneur geen enkele verklaring af te leggen.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio