Afhandeling van te registreren huurcontracten worden vereenvoudigd

Nieuwste ontwikkeling in Gashnetplus software voorgesteld

© hdd.

Bij Volkshuisvesting Sint-Pieters-Leeuw werd de nieuwste ontwikkeling in de Gashnetplus software voor het beheer van Sociale Huisvestingsmaatschappijen voorgesteld. Ook werd er de eerste uitgave van de Buurtkrant van de maatschappij voorgesteld.

hugodeville

Meer bepaald gaat het hier over een sociale huisvestingssoftware met een sociaal karakter. De samenwerking van Gash.Net Plus met het CIB(Confederatie van Immobiliën beroepen) heeft er voor gezorgd dat zeer snel de MyRentPro-koppeling tussen GashNetPlus, het CIB en FOD Financiën kon worden gerealiseerd. Deze koppeling is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende actoren, privaat en overheid, in de afgelopen maanden.

Wat nu mag verwacht worden van MyRentPro-Gashnetplus? Huurcontracten digitaal naar de registratiekantoren zenden, na registratie de certificaten van registratie digitaal ontvangen en deze certificaten digitaal op te nemen in het huurders dossier…. “Hierdoor wordt de afhandeling van te registreren huurcontracten enorm vereenvoudigd en is er een veen snellere bevestiging mogelijk, geen verplaatsen naar een FOD, kort weg een administratieve vereenvoudiging. “

En dan was er ook de voorstelling van "Buurtkrant". De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting van Sint-Pieters-Leeuw vindt het zeer belangrijk en essentieel dat er een goede communicatie bestaat met haar huurders en dat deze ook op regelmatige wijze worden ingelicht over de werking en de plannen van de maatschappij

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio