Beersel en Sint-Genesius-Rode solidair

Soroptimist Beersel doet mee aan “Orange the World”

Beersel - Zondag 25 november of “Internationale dag tegen geweld op vrouwen” start de 16-daagse sensibiliseringscampagne tegen gender gerelateerd geweld “Orange the World”. Geweld tegenover vrouwen en meisjes is één van de meest voorkomende schendingen van de mensenrechten op wereldvlak.

De sensibilisering is een initiatief van de Verenigde Naties die in 1991 de “16 Days of Activism Against Gender-Based Violence “lanceerde. Alle vrouwenverenigingen in de wereld werden opgeroepen om actie te voeren en zo de aandacht te vestigen op fysisch, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen. De actie loopt tot 10 december: “Internationale Mensenrechtendag”.

Gedurende 16 dagen zullen wereldwijd zoveel mogelijk gebouwen of monumenten oranje uitgelicht worden.  Danielle Vander Gucht van Soroptimust Club Beersel: “Soroptimist International is een Niet Gouvernementele Organisatie van vrouwen met een stem in diverse organen van de Verenigde Naties en de Raad van Europa met als hoofddoel vrouwen en kinderen wereldwijd te steunen  en o.a. het geweld tegenover vrouwen in kaart te brengen. SIB Club Beersel vroeg de gemeente Beersel en St-Genesius-Rode aan deze actie  deel te nemen en we zijn heel blij dat ze hierop ingegaan zijn . De Belgische Unie ontving van Soroptimist International Europe  "The Best Practice Award 2017-2018 “ voor het project:

Soroptimist zegt NEEN tegen geweld op vrouwen!

 

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio