Gaat naar twee zussen

Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw reikte Gerbera-prijs uit

Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw reikte Gerbera-prijs uit

Dit jaar wonnen de zussen Greta en Marie-Jeanne Meert de Gerbera-prijs Foto: hdd.

Sint-Pieters-Leeuw - Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Leeuwse afdeling van Vrouw & Maatschappij de Gerbera-prijs uitgereikt. De prijs zet vrouwen in de kijker die zich al jaren verdienstelijk maken voor de lokale samenleving en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.

Dit jaar ging de prijs niet naar één vrouw, wel naar twee zussen, Greta en Marie-Jeanne Meert, omwille van hun jarenlange inzet in het Leeuwse verenigingsleven en verschillende sociale projecten.

Greta is sinds de jaren 1980 actief in de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG),  eerst al bestuurslid en kort daarna als voorzitster. Ze is ook actief lid van de schuttersgilde “Sint-Sebastiaan”,  Femma en de KVLV.  Ze is bovendien een trouwe vrijwilligster van het O.C.M.W.

Marie-Jeanne is sinds 1975 secretaris van de Gezinsbond Rink. Ze is actief in de scrabbleclub “Negenhof” en als gepensioneerde onderwijzeres is ze leesjuf in twee scholen. Beide zussen zijn tevens actief in het parochiecentrum,  bijvoorbeeld bij het jaarlijks parochie- en missiefeest. Een deel van de tijd gaat daarnaast naar het missiewerk van broer Eric.

Vrouw & Maatschappij: “Met deze prijs willen wij als Vrouw en Maatschappij onze grote appreciatie tonen voor het waardevolle werk dat de zussen Meert al jaren belangeloos leveren. Door hun jarenlange inzet voor de meest kwetsbaren in Sint-Pieters-Leeuw verdienen zij het dubbel en dik om eens in de bloemetjes gezet te worden.”

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio