Beerselaars mogen hun idee geven

Beersel organiseert burgerenquête “Mijn idee!”

Beersel organiseert burgerenquête “Mijn idee!”

Met de resultaten van de burgerenquête wordt rekening gehouden Foto: hdd.

Beersel - In het kader van de beleids- en beheerscyclus 2020-2025 werkt het gemeentebestuur van Beersel momenteel aan de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Dit is nodig na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de nieuwe legislatuur.

Om het beleid te kunnen stoelen op wat leeft onder de Beerselaars, organiseert het gemeentebestuur een grote burgerenquête. Dus het moment voor Beerselaars om hun idee over Beersel te geven. En er wordt benadrukt dat deze mening telt! Het succes van de burger enquête valt of staat met de bevraging.

De enquête bestaat uit 4 thema’s: mobiliteit, samenleven en diversiteit, milieu en klimaat, dienstverlening en communicatie. Van de Beerselaars wordt nu verwacht dat zij over elk van deze thema’s hun opinie geven. Er wordt gemikt op 500 deelnames, met een zo volledig mogelijke respons van de gehele bevolking zowel jongeren, (jong)volwassenen, senioren en Beerselaars met een andere thuistaal dan het Nederlands.

Omdat een burgerenquête met de nodige deskundigheid georganiseerd, geanalyseerd en gerapporteerd moet worden, liet het gemeentebestuur zich hiervoor begeleiden door een externe partner “Public Minds”. Met het rapport van de enquête gaat het gemeentebestuur aan de slag. Op die manier heeft elke Beerselaar een zeg over het te voeren beleid.

Ook de medewerkers van dienst integratie gaan op pad om hun doelgroep aan te spreken en eventueel samen een vragenlijst in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld ook in de lessen Nederlands, Café Combinne aan bod komen.

De burgerenquête start vandaag vrijdag 15 maart en loopt tot 12 april. Elke Beerselaar vanaf 16 jaar kan deelnemen. De enquête invullen duurt slechts 10 minuten. Indien je een papieren exemplaar wenst in te vullen, kan je dit afhalen aan de balies van het Sociaal Huis, de gemeentelijke loods, WZC De Ceder, sportcomplex Vogelenzang, de Bib en de Bibliobus. Voor de anderen, surf naar www.beersel.be/mijnidee .

Meer info: Dienstcommunicatie, 02/359.17/66/72 , communicatie@beersel.be en www.beersel.be .

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio