954 inwoners werkten er aan mee

Resultaten van de Beerselse burgerenquête zijn bekend

Beersel - Aan het einde van de jongste gemeenteraad van Beersel geraakten de resultaten van de Beerselse burgerenquête bekend. Het gemeentebestuur organiseerde deze burgerenquête om het beleid te kunnen stoelen op wat leeft onder de Beerselaars. Een en ander moet ook gezien worden in het kader van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

De burgerenquête startte vrijdag 15 maart en liep tot 12 april. De enquête bestond uit 4 thema’s: mobiliteit, samenleven en diversiteit, milieu en klimaat, dienstverlening en communicatie. Voor deze burgerenquête liet de gemeente zich begeleiden door een externe partner “Public Minds”. Een en ander werd door deze laatste gebundeld en ook bekend gemaakt op de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur is bijzonder verheugd dat niet mindert dan 954 inwoners meewerkten aan de enquête. 95% van de respondenten  vulde de vragenlijst online in, evenveel mannen als vrouwen participeerden. De inwoners van de verschillende deelgemeenten waren zowat evenredig vertegenwoordigd.

De meest in het oog springende conclusies op een rijtje: De Beerselaars vinden verkeersveiligheid dè topprioriteit voor de komende jaren. Op de tweede plaats staat het onderhoud van de wegen en trottoirs. Het behoud van de groene, open ruimte staat op plaats drie. De grote meerderheid oordeelt dat Beersel zwaar verkeer zoveel mogelijk moet weren De meerderheid vindt ook dat er voldoende groen is in Beersel en men is tevreden over de inspanningen van het bestuur om het groene karakter te behouden. Ook is een groot deel respondenten vragende partij voor meer inspraak in de Beerselse toekomstplannen.

Met de enquêteresultaten kan de nieuwe beleidsploeg nu aan de slag. De bevindingen worden immers meegenomen bij de opmaak va             n het beleidsplan voor de komende legislatuur(2020-2025). Via het volgende Rondenbosmagazine wordt de bevolking op de hoogte gebracht. De burger kan de volledige resultaten zelf raadplegen via de website www.beersel.be .

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio