Veel vragen, opmerkingen en zelfs een schorsing

Gemeenteraad kende geen rustig verloop

Drogenbos - De Openbare zitting van de jongste gemeenteraad van Drogenbos telde niet minder dan 36 agendapunten en dat is men in de gemeente niet gewoon. Meestal krijgen de gemeenteraadsleden maximaal een twintigtal punten per raadszitting voorgeschoteld. Nu kregen zij de kans om de verschillende belastingreglementen en andere retributiereglementen te stemmen.

Philippe Queroles(Drogenbos Plus-LB), voorzitter van de gemeenteraad, stelde voor de belastingreglementen en retributiereglementen in blok te stemmen. De oppositiefracties van UF en Go 1620 gingen hiermee akkoord op voorwaarde dat ze bij sommige reglementen opmerkingen mochten formuleren en de kans kregen hier apart te stemmen.

Vooral het belastingreglement van de gemeentelijke milieubelasting kreeg het zwaar te verduren. Zo vond raadslid Grenier(UF) het niet kunnen dat bedrijven die veel winst maken, niet veel meer moeten betalen dan de gewone man. Ook Steve Roobaert(Go 1620) ging hiermee akkoord en vroeg zich af of het niet zou kunnen dat de belasting zou kunnen aangepast worden naargelang de financiële draagkracht van de betrokken bedrijven.

Burgemeester Alexis Calmeyn wees er op dat het reglement er kwam om het sluikstorten tegen te gaan. en te beboeten.Ook gaf hij mee dat de meerderheid bereid is de belastingsreglementen, indien nodig, te herbekijken en eventueel aan te passen. Uiteindelijk werd beslist het agendapunt af te voeren , de financiele dienst de kans te geven een en ander te onderzoeken en de gemeentelijke milieubelasting nader te bekijken op de commissievergadering. Dit zal ook het geval zijn voor het belastingreglement inzake de inname van het openbaar domein.

Heel wat opmerkingen werden gemaakt en voorstellen geformuleerd bij de bespreking van het belastingreglement betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing en dit op de aanvullende personenbelasting, aanslagjaar 2020. Hier vroeg schepen Nahyd Meskini(UF) een korte schorsing van de gemeenteraad.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio