Gemeenteraad akkoord met oprichting overlegorgaan

Drogenbos gaat in zee met 3Wplus

Drogenbos - De jongste gemeenteraad van Drogenbos bekrachtigde een eerdere collegebeslissing inzake 3W Plus en de oprichting van het overlegorgaan. Burgemeester Alexis Calmeyn gaf enige toelichting en beklemtoonde dat het voor Drogenbos een goede zaak gaat zijn.

3Wplus werkt aan de ontwikkeling van de regio Halle-Vilvoorde op het gebied van wonen, werken en welzijn. Wat wonen betreft, heeft iedereen recht op menswaardig wonen. Deze missie wordt door Vlaanderen naar voor geschoven en wordt onderschreven door de Provincie Vlaams Brabant en de deelnemende gemeenten. De projecten van 3Wplus Kinderopvang hebben als doelstelling kinderen in een pedagogisch onderbouwde omgeving op te vangen. De personeelsleden bouwen een vertrouwensrelatie op met zowel de ouders als de kinderen. De projecten worden ingebed in het lokaal kinderopvangbeleid.

3Wplus organiseert ook werk op maat van specifieke doelgroepen. Dit in de overtuiging dat eenieder kan groeien en zijn competenties versterken mits opleiding en begeleiding. 3Wplus streeft ook naar de activering van langdurig werkzoekenden en in een begeleide doorstroming naar de reguliere sector. 3Wplus probeert snel en flexibel op de vragen van de lokale besturen in te spelen.

Bij de stemming was er een goedkeuring van de fracties Drogenbos Plus-LB en G 1620, de UF fractie onthield zich. Zo kon UF schepen Nahyd Meskini zich wel vinden in de werking van 3W Plus, maar vond het niet kunnen dat de website ééntalig Nederlands was. Er zouden wel flyers in het Nederlands en het Frans ter beschikking gesteld worden en dit vond ze wel positief.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio