Moeten hart voor cultuur hebben

Cultuurraad Sint-Pieters-Leeuw op zoek naar extra leden

Sint-Pieters-Leeuw - De Cultuurraad van Sint-Pieters-Leeuw is al samengesteld uit de 54 vertegenwoordigers van de erkende verenigingen en voor het eerst worden er vijf plaatsen vrijgehouden voor mensen die niet direct een binding hebben met een erkende vereniging, maar wel hun hart ook klopt voor cultuur.

Waar het op aan komt is dat men gebeten is door cultuur en het liefst ook een visie heeft over het cultuurbeleid en zit met verfrissende en vernieuwende ideeën. Naar zulke mensen is de Leeuwse cultuurraad op zoek, of het nu vrouwen of mannen zijn, jong of oud……

Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw met een engagement voor cultuur kunnen zich kandidaat stellen. Nuttig is dat men zijn of haar kandidaatstelling op basis van individuele betrokkenheid, interesse, deskundigheid en/of engagement op cultureel vlak motiveert. De verbondenheid met de lokale gemeenschap en het gebruik van het Nederlands als enige voertaal is hierbij een waardevol en noodzakelijk element.

Het is uiteraard niet verboden lid te zijn van een vereniging, maar hou er rekening mee dat “actief zijn binnen een vereniging” of “eerder lidmaatschap van de cultuurraad” geen motiveringen zijn. Erkende verenigingen vaardigen immers zelf een lid af ter vertegenwoordiging. Men kan zijn/haar kandidatuur samen met de contactgegevens en motivatie bezorgen via cultuur@sint-pietersleeuw.be .

De algemene vergadering van de cultuurraad stemt dan over de kandidaturen. Aan de hand van de gestelde voorwaarden stemt zij over het al dan niet weerhouden van een kandidatuur. Nadien stemt de algemene vergadering over de weerhouden kandidaturen. De nieuwe leden worden aanvaard in volgorde van het stemmenaantal. Om aanvaard te worden als lid moet je dan ook minstens de helft plus één ja-stem krijgen. Men is dan lid gedurende één beleidsperiode, daarna doet de cultuurraad opnieuw een algemene oproep. Uiteraard kan men zich dan opnieuw kandidaat stellen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio