Ging niet onopgemerkt voorbij

Jubileumjaar 150 jaar Brassband Alsemberg opgestart

Als start van het jubeljaar was de opkomst voor deze "Ouverture 1870" alvast erg succesvol

Als start van het jubeljaar was de opkomst voor deze "Ouverture 1870" alvast erg succesvol© hdd.

De jeugd van de Brassband Alsemberg zorgde voor enkele fel gesmaakte muzikale intermezzo's

De jeugd van de Brassband Alsemberg zorgde voor enkele fel gesmaakte muzikale intermezzo's© hdd.

1 / 2
thumbnail: Als start van het jubeljaar was de opkomst voor deze "Ouverture 1870" alvast erg succesvol
thumbnail: De jeugd van de Brassband Alsemberg zorgde voor enkele fel gesmaakte muzikale intermezzo's

De spits werd alvast afgebeten op zondag 26 januari met de “Ouverture 1870” in de Herisemmolen te Alsemberg. En dit niet zomaar op deze locatie !….. Immers, de “Fanfare Genootschap van Alsemberg” werd op 15 januari 1870 gesticht ”in één van de zolders van de Herisemmolen”.

Hugo Deville

Deze “Ouverture 1870” bleek een ideale start van een jubileumjaar dat nog heel wat te bieden heeft. Er werden alvast heel wat ervaringen uitgewisseld. Na de verwelkoming door de voorzitter, kreeg de schepen van Cultuur van Beersel, Elsie De Greef(N-VA) het woord. Zij beklemtoonde dat het weinig verenigingen gegeven is zo vele generaties te overleven. Ook stond zij stil bij de vele activiteiten en realisaties van de jubilerende vereniging. Zij dankte de Brassband Alsemberg niet alleen voor het voorbije verleden, maar ook voor de toekomst waar aan wordt gewerkt.

Een duik in het verleden van de vereniging werd nog gemaakt door Jan De Cock, voorzitter van het heemkundig genootschap “van Witthem”. Hij gaf nog mee dat er werk wordt gemaakt van een histotiek van de vereniging in het trimestrieel tijdschrift van het heemkundig genootschap “En het dorp zal duren”. Oud-voorzitter en muzikant Luc Oscé had voor de gelegenheid van deze “Ouverture 1870” toneelstukje geschreven over de geschiedenis van de Brassband. Het werd opgevoerd door Bert Demunter en Ingrid Bauwens.

Duivel-doet-al bij de Brassband Peter Savenberg werd nog in de bloemetjes gezet als “langst dienende muzikant”. Niet alleen het verleden kwam deze voormiddag aan bod, voor enkele muzikale intermezzo’s zorgden jeugdige muzikanten van de jubilerende vereniging. Deze “Ouverture 1870” werd dan afgesloten met een receptie, waar kon kennis worden gemaakt met het gelegenheidsbier “Bokkes”, dat werd gebrouwern in “Den Herberg” te Buizingen. “Bokkes” was de bijnaam van Jef Demunter, decennialang bestuurslid, muzikant en duivel-doet-al.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio