Vrije inschrijvingen starten op 13 mei

Aanmeldplatform maakte resultaten aanmelden.school secundaire scholen bekend

Sint-Genesius-Rode / Beersel - 66 secundaire scholen over heel Vlaams-Brabant en Mechelen organiseerden voor de eerste maal een gezamenlijke aanmeldprocedure voor de inschrijvingen in het eerste secundair A en B. In onze regio namen onder andere alle secundaire scholen van Halle, Beersel en Sint-Genesius-Rode deel.

Er werden 1219 aanmeldingen geteld voor de clusterregio Halle, Beersel en Sint-Genesius-Rode, 1121 voor 1A en 98 voor 1B. 97% van de aangemelde leerlingen voor 1A kreeg een plaats in een voorkeurschool toegewezen. Helaas kregen 41 kinderen voor 1A tot nu toe nog geen toewijzing. Alle kinderen die een aanmelding voor 1B registreerden vonden gelukkig wel een plekje.

De ouders kregen op donderdag 7 mei 2020 een e-mail met het resultaat van de ordening toegestuurd. Met het verkregen ticket kunnen ouders hun kind inschrijven van 13 mei tot 5 juni 2020 in de toegewezen school. Wie nergens werd toegewezen staat voorlopig enkel op een wachtlijst. Er zullen nog verschuivingen plaats vinden op de wachtlijsten waardoor deze korter worden en men toch nog kans heeft om in te schrijven.

De vrije inschrijvingen starten ook op 13 mei 2020, 9u. Ouders kunnen dan vrij inschrijven in een school naar keuze voor zover daar nog vrije plaatsen zijn. Inschrijven kan zeker al tot en met 17 mei niet fysiek in de school. Ouders kunnen op de website van de school lezen hoe ze rekening houdend met de coronamaatregelen een vraag tot inschrijving kunnen stellen.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio