Inwoners van de streek krijgen voorrang

Beersel en Woonpunt Zennevallei zorgen voor betaalbare koopwoningen

De bouw van 15 koopwoningen in de "Vroenenbos" te Dworp schieten goed op. Inwoners uit de streek krijgen voorrang

De bouw van 15 koopwoningen in de "Vroenenbos" te Dworp schieten goed op. Inwoners uit de streek krijgen voorrang© hdd.

Op de jongste gemeenteraad van Beersel kregen de aanwezige raadsleden de kans te stemmen over de wegenis van een bouwproject van Woonpunt Zennevallei en Vlabinvest, hoek Grote Baan-Kasteelstraat in Beersel. Dit na een Openbaar Onderzoek waar 2 bezwaarschriften werden ingediend. Dit agendapunt werd door de meerderheid en UF goedgekeurd, Groen onthield zich en raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Klaas Slootmans verzette zich fel tegen de plannen en stemde tegen.

Hugo Deville

Het 1ste project situeert zich in de Vroenenbosstraat te Dworp. De bouw van 15 koopwoningen in de ‘Vroenenbos’ in Dworp schieten goed op. Deze woningen worden gebouwd met Vlabinvest om zo voorrang te geven aan inwoners uit deze streek. Vandaag noteert men al meer dan 70 kandidaten met een Vlabinvest-erkenning! De helft woont momenteel in Beersel. De nood is dus groot. Beerselaars wensen hier betaalbaar te kunnen kopen.

Het 2de project dat beide partners in de nabije toekomst willen opstarten is dus dit in Beersel, hoek Grote Baan - Kasteelstraat. De grond is eigendom van het O.C.M.W. van Beersel. Dit houdt de prijs betaalbaar. Hier gaat het om 12 koopwoningen, terug in samenwerking met Vlabinvest. Waardoor mensen met een klein tot middelgroot inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen en kopen. Je krijgt als koper voorrang als je een sterke maatschappelijke, socioculturele en/of economische band hebt met het Vlabinvestgebied. De gemeenteraad keurde het wegentracé dus al goed.

Burgemeester Hugo Vandaele(Lijst Burgemeester): “Dit zijn twee voorbeeldprojecten van hoe Beersel in samenwerking met Woonpunt en Vlabinvest jonge inwoners uit onze streek de kans wil geven een betaalbare eigendom te verwerven. Beersel wil de bevolkingsaangroei onder controle houden door onder meer nieuwe grote verkavelingen te beperken, maar tegelijk ook de kans geven aan onze kinderen om hier te blijven wonen.”

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio