Meerderheidspartijen in dialoog met initiatiefnemers

Islamitisch centrum wordt geen moskee

Islamitisch centrum wordt geen moskee

Het islamitisch centrum in de Stationsstraat 23 te Lot zou dan toch geen moskee worden. Foto: hdd.

Beersel - Na de beroering die er de laatste weken ontstaan is over de mogelijke inplanting van een islamitische centrum in de Beerselse deelgemeente Lot en om niet in vooroordelen te vervallen kozen de meerderheidspartijen CD&V, sp.a-groen en N-VA om in dialoog te treden met de initiatiefnemers.

Hier uit kwam nu naar voor dat het hier om een kleinschalig project gaat dat gedragen wordt door mensen die in Beersel wonen en leven. Dit zijn migranten van tweede en derde generatie en spreken behoorlijk Nederlands. Hun kinderen lopen school in het Nederlandstalig onderwijs.

De initiatiefnemers willen voor de Beerselse moslimgemeenschap een ontmoetingsruimte realiseren waar iedereen welkom is. Er komt geen moskee en dus ook geen iman. Alleen willen zij het voor de moslimgemeenschap in Beersel mogelijk maken hun godsdienstige plichten dichtbij huis te vervullen. Zo hoeven zij niet langer naar de Franstalige instellingen in Brussel te gaan.

Deze ontmoetingsruimte zal niet alleen dienen om hun godsdienst te beleven, maar er zullen ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals taallessen(Nederlands en Arabisch) en huistaak begeleiding voor schoolgaande jeugd.

In deze context zullen zij zich naar eigen zeggen, volledig inpassen in de initiatieven inzake taalcursussen en inburgering van het gemeentebestuur. Van overlast kan er volgens hen geen sprake zijn en evenmin van een aanzuigeffect van migranten uit Brussel en elders, vermits het een zuiver lokaal initiatief betreft van en voor Beerselaars.

Ook beloven de initiatiefnemers hun communicatie met de Beerselse bevolking uitsluitend in het Nederlands te voeren. Dit houdt ook in dat alle opschriften aan de buitenkant van het gebouw in het Nederlands zullen zijn.

Ook wensen zij in dialoog te treden met het cultuur- en verenigingsleven van Beersel. Zo willen ze uitgroeien tot een open islamitisch centrum dat de brug wil leggen tussen de Beerselaars en de islamitische medeburgers.

De Beerselse meerderheidspartijen zijn van oordeel dat dit project een eerlijke kans moet krijgen, omdat de wil tot integratie in de lokale gemeenschap in alle aspecten van het initiatief aan bod komt.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio