Nam afscheid van gemeenteraad Beersel

Hugo Casaer mag zich ereburgemeester noemen

Beersel - Op een vorige gemeenteraad vroeg huidig schepen en vanaf 2013 nieuw burgemeester, Hugo Vandaele(CD&V) aan de gemeenteraad de toelating om de procedure op te starten om partijgenoot Hugo Casaer de titel van ereburgemeester te mogen toekennen.

Op de jongste gemeenteraad nam de vergadering kennis van het ministerieel besluit dd 11 december 2012 waarbij aan Hugo Casaer, die 26 jaar burgemeester van Beersel was, de titel van ereburgemeester werd verleend. Omdat er niet moest worden over gestemd, was dit een formaliteit.

Verschillende fracties vroegen en kregen ook het woord. Jean Debrael, CD&V fractieleider, roemde de dossierkennis van de burgemeester en had het ook over het ‘legendarisch’ dienstbetoon. Hij noemde hem de juiste kapitein van de ploeg.

Gilbert Houben(Open Beersel) die niet meer werd herkozen, wees er op dat hij in de buurt van het gemeentehuis werd geboren en steeds dicht bij en met de gemeentepolitiek had geleefd. Hij vervolgde nog dat hij goed had kunnen samenwerken met Hugo Casaer, zowel als raadslid en schepen. Ook al omdat het algemeen belang steeds voor het persoonlijk belang kwam.

Klaas Slootmans, fractieleider van Vlaams belang , gaf ootmoedig toe niet steeds met alles van de burgemeester akkoord geweest te zijn, maar gooide toch met bloemen naar Hugo Casaer, vooral met het realiseren van Het Land van Teirlinck en zijn inspanningen voor de opwaardering van de streekproducten.
Raadslid Jan Steyaert(sp.a-Groen) wees op het feit dat burgemeester Hugo Casaer duidelijk zijn stempel heeft gedrukt op het gemeentebeleid in Beersel. Hij noemde hem een ‘man van de dialoog’ o.m. in de dossiers van het asielcentrum, de komst van de moskee in Lot, de plaatsing van de windmolens in Lot, enz.
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio